Развиваме

дарителски идеи

Подкрепяме

отговорни решения
и устойчиви политики

Свързваме

дарители и каузи

Членство
в БДФ

Нашите
услуги

Проекти и
инициативи

Зона за
членове

Нашите проекти

„Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

DMS 17 777 - платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Научи се да даряваш“ – училищна програма за дарителство

НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

Новини

БДФ стартира Менторска програма за НПО

БДФ стартира Менторска програма за НПО

Инициативата цели повишаване на капацитета на гражданските организации за набиране на средства за техните каузи, за по-успешни публични комуникации и развитие на нови партньорства.
Помощ за хората, пострадали от наводненията в Карловско

Помощ за хората, пострадали от наводненията в Карловско

Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Национална асоциация на доброволците, Български дарителски форум и BCause стартирахме кампания за събиране на средства за електроуреди и мебели за пострадалите семейства.

Нашите членове са компании и фондации, които инвестират дарителски ресурси и така променят средата, в която живеем.