DMS 17 777 – платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Единен дарителски номер в България“ (DMS) e платформа за набиране на средства за лечение и в подкрепа на различни общественозначими каузи.

В България DMS съществува от 2007 г. Проектът се осъществява в пратньорство с Фондация BCause, Telenor – YettelVIVACOM, А1, Link Mobility, ePay и Обединена българска банка.

Платформата DMS дава достъп на дарители и търсещи подкрепа каузи и хора до разнообразни и надеждни дарителски механизми (SMS, онлайн дарения, банков превод, PayPal), като гарантира, че всяка кампания в нея е предварително верифицирана и даренията се ползват по предназначение. Набраните от дарители средства се изплащат ежемесечно, а дарителят изпраща отчет за начина на разходване на дарението. Натрупването на сумите може да се следи онлайн в реално време на страницата на всяка кампания.

Достъп до платформата за създаване на кампания за набиране на средства имат граждани, юридически лица с нестопанска цел и институции, които трябва да отговарят на определени критерии.

Кампаниите, които желаят да ползват DMS, се одобряват от Съветнически борд. В състава му влизат представители на мобилните оператори, на оперативната SMS система, на компаниите, предоставили интегрирани онлайн канали за дарения и обществени личности.

За повече информация можете да се обърнете към Ирина Цветкова на gro.a1656317604iragl1656317604ubfd@1656317604avokt1656317604evsta1656317604niri1656317604 и Дафина Кандова на gro.a1656317604iragl1656317604ubfd@1656317604avodn1656317604akd1656317604.