DMS 17 777 – платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Единен дарителски номер в България“ (DMS) e платформа за набиране на средства за лечение на хора и в подкрепа на каузи на граждански организации.

В България DMS съществува от 2007 г. Дарителската платформа се осъществява в партньорство с Фондация BCause, YettelVIVACOM, А1, Link Mobility, ePay и Обединена българска банка.

Дарителската платформа DMS улеснява дарителите и търсещите подкрепа каузи, като им предлага удобни и надеждни дарителски механизми  – SMS за еднократни дарения или SMS месечни абонаменти, онлайн дарения с един клик, банков превод или достъп до портал за отворено дистанционно банкиране),

DMS гарантира, че всяка кампания е предварително проверена и даренията за нея се ползват по предназначение. Набраните от дарители средства се изплащат ежемесечно, а получателите на даренията периодично се отчитат за начина на разходването им. Прогресът на кампаниите и набирането на целевите суми се виждат онлайн в реално време на страницата на всяка кампания.

Достъп до платформата за създаване на кампания за набиране на средства имат индивидуални лица, граждани на България, юридически лица с нестопанска цел, както и публични институции, съгласно критериите в регламента на DMS.

Кампаниите, които желаят да ползват DMS, се одобряват от Съветнически борд. В състава му влизат представители на мобилните оператори, на оперативната SMS система, на компаниите, предоставили интегрирани онлайн канали за дарения и авторитетни обществени личности.

Повече за дейността на DMS и постигнатото в годините досега можете да прочетете в Годишните отчети за дейността на DMS.

За повече информация можете да се обърнете към Ирина Цветкова на .gro.1719052343airag1719052343lubfd1719052343@avok1719052343tevst1719052343aniri1719052343