Присъединете се

Компании и организации, които имат желание да бъдат част от мрежата на големите дарители в България, трябва да попълнят и да изпратят формуляр за кандидатстване.

Можете да попълните документа онлайн (няма функция за запазване на информацията) или да го изтеглите в word-формат и след попълване да го изпратите на gro.a1664210741iragl1664210741ubfd@1664210741avonu1664210741apa1664210741 с приложената допълнителна информация.

Всяка кандидатура за членство се разглежда от Управителния съвет (УС) на БДФ, след което се организира среща между представители на кандидата и на УС.

Членовете на БДФ получават достъп до специалната Зона за членове, в която се споделят ресурси, документи, полезна информация.

При необходимост от съдействие или допълнителна информация за Форума и услугите, които предоставя на своите членове, както и на компании и организации извън него, можете да се свържете с Александра Паунова на gro.a1664210741iragl1664210741ubfd@1664210741avonu1664210741apa1664210741.

Формуляр за членство