Присъединете се

Компании и организации, които имат желание да бъдат част от мрежата на големите дарители в България, трябва да попълнят и да изпратят формуляр за кандидатстване.

От 2004 г. Български дарителски форум работи за развитие на дарителската култура в България. Нашата мисия е да помагаме на тези, които искат да помагат.

Заедно с всички наши членове – компании и фондации, изграждаме дарителската екосистема в страната и насърчаваме партньорствата между отговорния бизнес, институциите и гражданския сектор.

Кои сме ние?

Български дарителски форум е обединение на големите дарители в България. В него членуват 54 компании и фондации, които работят в мрежа, обменят опит и задават стандартите за добри дарителски практики в България.

Как работи Български дарителски форум?

• Подкрепяме компаниите и фондациите в това да създават и развиват своите дарителски политики и програми за Корпоративна социална отговорност, така че да бъдат прозрачни, по-устойчиви и ефективни.

• Свързваме дарители и каузи и предоставяме експертиза и съвети, съобразно спецификата и нуждите на всеки бизнес, стъпвайки на експертните ни познания за гражданския сектор.

• Развиваме дарителската екосистема, като допринасяме за изграждането на обществена и институционална подкрепа и подходяща инфраструктура.

БДФ консултира както своите членове, така и компании и граждански организации, които не са част от Форума.
Членовете на Форума получават преференциални условия при ползването на консултантски услуги в случай, че те не са част от пакета за членство.

Подробна информация за услугите, които получават компаниите и фондациите, членове на Форума, можете да видите на страницата на БДФ.

Станете член на голямото семейство на дарителите в България.

Ако желаете да кандидатствате за членство в Български дарителски форум, можете да попълните формуляра онлайн (няма функция за запазване на информацията) или да го изтеглите в word-формат и след попълване да го изпратите на gro.a1721559972iragl1721559972ubfd@1721559972avonu1721559972apa1721559972 с приложената допълнителна информация.

Всяка кандидатура за членство се разглежда от Управителния съвет (УС) на БДФ.

Членовете на БДФ получават достъп до специалната Зона за членове, в която се споделят ресурси, документи, полезна информация.

При необходимост от съдействие или допълнителна информация за Форума и услугите, които предоставя на своите членове, както и на компании и организации извън него, можете да се свържете с Александра Паунова на gro.a1721559972iragl1721559972ubfd@1721559972avonu1721559972apa1721559972.

Формуляр за членство