Услуги

БДФ консултира както своите членове, така и компании и граждански организации, които не са част от Форума

БДФ изгражда своя капацитет в сферата на дарителството, корпоративната социална отговорност и гражданския сектор от 2004 г. За да допринася за развитие на дарителската култура,  повишаване на ефекта от дарителските инвестиции и подобряване на взаимодействието между бизнеса и гражданския сектор, Форумът предоставя следните услуги:
Идентифициране
на партньор за дарителска програма
Изготвяне на планове
за разпределение на материални дарения (техника, офис обзавеждане, стоки и т.н.)
Разработване на сравнителен анализ
на дарителски програми, доброволчески инициативи
Индивидуално консултиране
по прилагане на Стандартите за дарителски практики на БДФ
Изработване на методология
и документи за изпълнение на дарителска програма
Външна и вътрешна комуникация
на дарителска програма
Членовете на БДФ ползват преференциални условия при възлагането на консултантски услуги в случай, че те не са част от пакета за членство.

Подробна информация за услугите, които получават компаниите и фондациите, членове на Форума, можете да видите тук: