Карта на дарителски практики в България

Картата отразява разнообразни дарителски практики на дарители (фондации и компании) в България. Тя съдържа най-обща информация за дарителя и получателя на подкрепа, предоставения ресурс и за какво е предназначен.

Идеята на картата е да бъде бърз ориентира за потенциални и настоящи дарители и получатели на дарения за това в кои сфери има най-активна дарителска подкрепа и каква е нейната интензивност в различните области на страната.

Дарителски практики през 2021 г.
Дарителски практики през 2020 г.

За повече информация можете да се обърнете към Александра Паунова на gro.a1660760285iragl1660760285ubfd@1660760285avonu1660760285apa1660760285