Нашите проекти

„Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

DMS 17 777 - платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Научи се да даряваш“ – училищна програма за дарителство

НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

Стандарти за дарителски практики – насоки за компании и фондации

1-ви октомври - Европейски ден на фондациите и дарителите

"Благотворителността през обектива" - конкурс за социална фотография

Енциклопедия „Дарителството“ - история на фондовете в България от 1878 до 1951г.

Карта на дарителски практики в България