НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

  • Начало
  • $
  • Проекти
  • $
  • НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

НПО Инфобанка за инициативи и партньорства е своеобразна база данни, чрез която организации, регистрирани в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да търсят партньорства, методическа подкрепа или друг тип ресурс (финансов и нефинансов) за своите каузи.

Информацията за регистрираните в Инфобанката организации не е публично достъпна. БДФ се ангажира да верифицира споделените данни и при интерес да свързва НПО и компании, които имат и желаят да предоставят на организации различни ресурси съгласно Общите условия. Организациите, регистрирани в НПО Инфобанката, актуализират периодично своите профили. Така екипът на БДФ, който работи системно за подобряване на взаимодействието между компаниите и гражданския сектор при осъществяването на устойчиви, прозрачни и ефективни социалноотговорни инициативи, разполага с актуална информация за потребностите на НПО и може да насочи бързо свободния дарителски ресурс на бизнеса там, където има най-голяма нужда.

НПО Инфобанка за инициативи и партньорства е част от проекта на Български дарителски форум “Дарителство за промяна”, подкрепен финансово от фонд „Активни граждани България“ по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За повече информация можете да се обърнете към Александра Паунова на gro.a1718664938iragl1718664938ubfd@1718664938avonu1718664938apa1718664938