„Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

 • Начало
 • $
 • Проекти
 • $
 • „Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

Конкурсът „Корпоративен дарител“ е създаден от Български дарителски форум през 2006 год. В продължение на мисията на организацията да развива и насърчава дарителската култура, той отличава компаниите с инвестиции в значими каузи, популяризира добрите практики в корпоративното дарителство и налага високи стандарти за корпоративна социална отговорност в България.

„Корпоративен дарител 2023“ е отворен за кандидатстване до 31 октомври. Кандидатстването е чрез онлайн-формуляр или офлайн – чрез попълване на апликация, която можете да изтеглите от ТУК.

За да се ориентират в категориите (критерии, необходими документи и т.н.), кандидатите могат да се запознаят с Насоките за кандидатстване.

Категории в конкурса:

 • Най-добра дарителска програма: отличава усилията на компании, които целенасочено, осъзнато и системно са инвестирали в подкрепа на общественозначими каузи;
 • Най-добра доброволческа програма: отличава усилията на компаниите, които създават разнообразни възможности за своите служители да допринасят за значима кауза чрез доброволен труд;
 • Най-сполучливо партньорство: отличава партньорствата между компании и неправителствени организации, значително допринесли за решаването на реален проблем;
 • Най-щедър дарител: кандидатите се разделят в три подкатегории в зависимост от годишния им оборот за съответната година:
  • Микро и малки предприятия (с годишен оборот до 19 500 000 лв.),
  • Средни предприятия (с годишен оборот до 97 500 000 лв.),
  • Големи предприятия (с годишен оборот над 97 500 000 лв.)
 • Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги, доброволен труд): наградата се връчва на компанията, направила материални и други нефинансови дарения с най-голяма стойност;
 • Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите.

Част от конкурса е и връчването на наградата за личностен принос за развитие на дарителството в България от Управителния съвет на БДФ.

За обработката, проверката и оценката на кандидатурите БДФ използва методологията на европейския конкурс „Най-голям корпоративен дарител”, разработена в рамките на проект CEENERGI и прилагана от дарителски форуми в Централна и Източна Европа. Данните в количествените категории се верифицират от „Делойт България“, а тези в качествените се оценяват от жури в състав: Габриела Маринова (Български форум на бизнес лидерите), Георги Симеонов (Делойт България), Геновева Петрова (Алфа Рисърч), Дарина Георгиева (Глобалния договор на ООН), Десислава Тальокова (Фондация “Америка за България”), Максим Майер („БГлобал медиа“), Светла Костадинова (Институт за пазарна икономика), Даниел Киряков (Американска търговска камара).

Победителят в категорията за партньорство се избира с гласуване от членовете на БДФ след предварителна селекция от журито.

В критериите за класиране в конкурса са отразени стандартите за дарителски практики на БДФ, приети от членовете на форума през 2018 г. Според промяна в регламента на конкурса през 2020 г., програми, спечелили награда в дадена категория, не могат да кандидатстват в същата категория през следващите две години.

По традиция домакин на церемонията за награждаване на победителите в конкурса е Президентът на Република България.

Повече информация за програмите, компаниите и партньорствата, отличени в Конкурса от неговото създаване, можете да видите тук:

За повече информация можете да се обърнете към Александра Паунова на gro.a1718669896iragl1718669896ubfd@1718669896avonu1718669896apa1718669896