Корпоративен дарител

Годишни награди на Български дарителски форум • 2023

 Формуляр за участие

Срокът за кандидатстване в конкурса е 29 октомври 2023 г. 

Преди попълване можете да се запознаете с Насоките за кандидатстване.

Можете да запазите данните си по всяко време и да продължите попълването на формуляра в удобен за Вас момент, като използвате бутона ЗАПАЗИ най-отдолу. В този случай прикачените файлове няма да бъдат съхранени. Прикачете съответните документи и изображения преди финалното попълване и изпращане на формуляра.

При повторно отваряне на формуляра (когато сте използвали функцията ЗАПАЗИ), той ще се появи в събран вид – т.е. няма да виждате отделните полета, които сте попълвали под избраните от вас категории и същите няма да имат попълнен чекбокс при изброяването им в началото на формуляра. За да изпратите информацията за всички избрани от Вас категории, трябва да бъде попълнен чекбоксът пред тях и да виждате всички полета към съответните категории отворени. След това натиснете бутона ИЗПРАТИ.

След успешно изпращане на формуляра ще получите потвърдителен имейл, в който ще видите цялата информация, попълнена от вас. Моля да проверите дали категориите, в които кандидатствате, са изброени в имейла.

За Ваше удобство можете да увеличавате размера на текстовите полета в апликациите чрез изтегляне с курсора на чертите в долния десен ъгъл (само когато полето има тези елементи). В полетата, в които е необходимо да се поставят линкове, същите трябва да бъдат разделяни със запетайка и интервал, за да се отварят коректно.

При нужда от уточнение можете да се свържете с Александра Паунова на

тел: 0894 494 295