Услуги за членове

Компаниите и фондациите, членове на БДФ, получават експертна подкрепа за развитие на устойчиви и ефективни дарителски програми.

Форумът предлага на своите членове споделено пространство за обмен на идеи и добри практики. За постигане на дългосрочен ефект и разширяване обхвата на дарителските инвестиции, БДФ предоставя:
Достъп
до международни ресурси и мрежи за обмен
Медиен мониторинг
за отразяването на дарителски програми и инициативи
Мониторинг на работата на институции

с отражение върху средата за развитие на дарителството

Мрежови събития
за обмен на контакти и идеи
Организиране на тематични срещи
и дискусионни форуми
Организиране на срещи
с представители на национални институции
Популяризиране
на дарителски практики чрез Дарителски бюлетин, сайт на БДФ и социални мрежи
Индивидуално консултиране
в рамките на до 6 часа/година за:

  • препоръка за партньорска организация за финансово или материално дарение
  • механизми за въвличане на служители в КСО активности
  • планиране и организиране на КСО инициативи
  • покриване на Стандарти за дарителски практики
  • изграждане на партньорства с НПО
  • разработване на оперативни документи и др.
Компании и фондации, които не са част от мрежата на големите дарители, могат да се присъединят към Форума или да заявят консултанска услуга съобразно спецификите на дарителските си практики и потребностите от конкретна експертиза.

Подробна информация за услугите, които предоставя БДФ, можете да видите тук: