1-ви октомври – Европейски ден на фондациите и дарителите

На първи октомври се отбелязва Европейският ден на фондациите и дарителите. Дарителският ресурс в Европа е значителен и подпомага развитието на обществото във всички сфери. На този ден десетки организации в цяла Европа организират инициативи и чествания, чрез които насочват общественото внимание към приноса на фондациите и дарителите към развитието на обществото и потенциала на дарителството да бъде инструмент и двигател за положителна промяна.

По повод на Европейски ден на фондациите и дарителите БДФ организира различни кампании и събития, за да отбележи ролята на филантропията в подкрепа на каузи и приноса ѝ в решаването на социалнозначими проблеми.

За повече информация можете да се обърнете към Теодора Бакърджиева на gro.a1718664820iragl1718664820ubfd@1718664820aveih1718664820zdrak1718664820abt1718664820