Развиваме

дарителски идеи

Подкрепяме

отговорни решения
и устойчиви политики

Свързваме

дарители и каузи

Членство
в БДФ

Нашите
услуги

Проекти и
инициативи

Зона за
членове

Нашите проекти

„Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

DMS 17 777 - платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Научи се да даряваш“ – училищна програма за дарителство

НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

Новини

2,2 милиона лева са дарени чрез DMS през 2022 г.

2,2 милиона лева са дарени чрез DMS през 2022 г.

През изминалата година хиляди дарители отново избраха дарителската платформа DMS и дариха общо над 2,2 млн. лева за важни за тях кауза и за хора, нуждаещи се от лечение. През 2022 г. в платформата бяха активни 160 кампании, от които 53 за лечение на хора, 98 каузи на граждански организации и 9 кампании на публични институции. За последните 5 години се запазва тенденцията на относително изравнено съотношение между даренията, изпратени с SMS-и, и тези, направени онлайн.

Нашите членове са компании и фондации, които инвестират дарителски ресурси и така променят средата, в която живеем.