Корпоративен дарител

Годишни награди на БДФ

Подкрепяме

отговорни решения
и устойчиви политики

Развиваме

дарителски идеи

Свързваме

дарители и каузи

Членство
в БДФ

Нашите
услуги

Проекти и
инициативи

Зона за
членове

Нашите проекти

„Корпоративен дарител“ – годишни награди на Български дарителски форум

DMS 17 777 - платформа за онлайн дарения и дарителски SMS

„Научи се да даряваш“ – училищна програма за дарителство

НПО Инфобанка – в подкрепа на компании, които предоставят материални дарения

Новини

Нашите членове са компании и фондации, които инвестират дарителски ресурси и така променят средата, в която живеем.