ТехноЛогика

Компании, членове на Български дарителски форум

ТехноЛогика прави социално отговорен бизнес и за ръководството ѝ социалният ефект е измерител и грижа за всяко действие на фирмата. Като иновативна компания ТехноЛогика намира в социалните проблеми предизвикателства и възможности.

ТехноЛогика осъществява обществено отговорен бизнес и за ръководството й социалният ефект е измерител и грижа за всяко действие на компанията.
Бизнес етиката е втъкана в културата на фирмата, защото, за да може ТехноЛогика да бъде желан технологичен партньор в проектите на нейните партньори, които често са за друг възложител или потребител, името й трябва да е гаранция за високо технологично равнище и изключителна коректност. През 2003 г. ТехноЛогика получи сертификатът за бизнес етика, който бе връчен лично от Н. В. Принц Чарлз.

Обществено отговорната дейност на ТехноЛогика е насочена към няколко направления:

  • Проекти в полза на цялото общество за съхраняване и популяризиране на българските културни и исторически ценности;
  • Проекти в полза на децата за подобряване условията на живот и осигуряване на възможности за пълноценно развитие на деца в неравностойно положение;
  • Проекти в полза на образованието.