Енциклопедия „Дарителството“ – история на фондовете в България от 1878 до 1951г.

  • Начало
  • $
  • Проекти
  • $
  • Енциклопедия „Дарителството“ – история на фондовете в България от 1878 до 1951г.

Енциклопедия „Дарителството“ е създадена от екип учени от БАН и издадена от Български дарителски форум със спомоществователството на Американска фондация за България. Тя е достъпна онлайн, както и на книжен носител, който е в 3 тома.

Енциклопедията представя историята на дарителството в България от 1878 до 1951 година, чрез личните истории на хора, които са имали щедростта и волята да променят света около себе си и често са превръщали дори своята лична загуба в дарителски жест. Част от тези личности са известни, повечето обаче са непознати за широката публика. Идеята на енциклопедията е да събере на едно място информацията за тези дарители, с кратка автобиография, мотивите им да дарят, както и със справка за фонда или фондацията, учредени по тяхна воля.

Енциклопедията разказва за общественици, политици, учители, интелектуалци, военни – хора с различни професии и с различни финансови възможности, които са били уверени, че има смисъл да завещават земи, пари, акции, имоти и така да изградят една модерна страна. Съдържанието на този труд обхваща периода до 1951 година, когато с Указ за общественото подпомагане всички фондации и дружества са задължени да ликвидират дейността си и да предадат имуществото и парите си на държавата.

За повече информация или поръчване на бройки от енциклопедията можете да се обърнете към Боряна Кирилова на gro.a1719105775iragl1719105775ubfd@1719105775avoli1719105775rikb1719105775 Цената на трите тома е 60 лв., като при заявка от граждански организации или интерес към по-голямо количество, ще бъде направена отстъпка. Енциклопедията може да бъде изпратена по куриер или взета от офиса на сдружението. Можете да я закупите и от книжарница „Български книжици“ ( ул. „Аксаков“ 10, 1000 София център).