Енциклопедия „Дарителството“ – история на фондовете в България от 1878 до 1951г.

  • Начало
  • $
  • Проекти
  • $
  • Енциклопедия „Дарителството“ – история на фондовете в България от 1878 до 1951г.

Енциклопедия „Дарителството“ е създадена от екип учени от БАН и издадена от Български дарителски форум със спомоществователството на Американска фондация за България. Тя е достъпна онлайн, както и на книжен носител, който е в 3 тома.

Енциклопедията представя историята на дарителството в България от 1878 до 1951 година, чрез личните истории на хора, които са имали щедростта и волята да променят света около себе си и често са превръщали дори своята лична загуба в дарителски жест. Част от тези личности са известни, повечето обаче са непознати за широката публика. Идеята на енциклопедията е да събере на едно място информацията за тези дарители, с кратка автобиография, мотивите им да дарят, както и със справка за фонда или фондацията, учредени по тяхна воля.

Енциклопедията разказва за общественици, политици, учители, интелектуалци, военни – хора с различни професии и с различни финансови възможности, които са били уверени, че има смисъл да завещават земи, пари, акции, имоти и така да изградят една модерна страна.

Съдържанието на този труд обхваща периода до 1951 година, когато с Указ за общественото подпомагане всички фондации и дружества са задължени да ликвидират дейността си и да предадат имуществото и парите си на държавата.

За повече информация или поръчване на бройки от енциклопедията можете да се обърнете към Боряна Кирилова на gro.a1670005329iragl1670005329ubfd@1670005329avoli1670005329rikb1670005329