„Благотворителността през обектива“ – конкурс за социална фотография

  • Начало
  • $
  • Проекти
  • $
  • „Благотворителността през обектива“ – конкурс за социална фотография

Фотоконкурсът „Благотворителността през обектива“ се организира ежегодно от Български дарителски форум и Фондация BCause от 2012 г. Неговата цел е да визуализира и популяризира ролята на благотворителността в обществото, като провокира както професионални фотографи, така и любители да открият и покажат различните лица на филантропията.

Конкурсът за фотография „Благотворителността през обектива“ има девет категории. От 2015 год. към него се създава единствената по рода си у нас грантова програма, която финансира проекти в сферата на социалната фотография.

За повече информация можете да се обърнете към Теодора Бакърджиева на gro.a1695801554iragl1695801554ubfd@1695801554aveih1695801554zdrak1695801554abt1695801554