Новини

2,2 милиона лева са дарени чрез DMS през 2022 г.

2,2 милиона лева са дарени чрез DMS през 2022 г.

През изминалата година хиляди дарители отново избраха дарителската платформа DMS и дариха общо над 2,2 млн. лева за важни за тях кауза и за хора, нуждаещи се от лечение. През 2022 г. в платформата бяха активни 160 кампании, от които 53 за лечение на хора, 98 каузи на граждански организации и 9 кампании на публични институции. За последните 5 години се запазва тенденцията на относително изравнено съотношение между даренията, изпратени с SMS-и, и тези, направени онлайн.
18 домакинства от наводнените карловски села получават по 11 000 лв.

18 домакинства от наводнените карловски села получават по 11 000 лв.

18 домакинства в карловските села Богдан, Каравелово и Слатина ще получат по 11 000 лева. Кампанията ПОМАГАМЕ осигурява парични средства за 66 души от най-силно засегнатите при наводнението в Карловско