Новини

Кампания на БДФ изказва признателност на всички дарители и прегръща добрите каузи

Кампания на БДФ изказва признателност на всички дарители и прегръща добрите каузи

"Даряваш анонимно. Благодарим ти публично" е посланието на инициативата, с която изказваме благодарност на всички дарители и доброволци и ги окуражаваме да продължим заедно добрите дела.