ФРГИ е партньор в първото глобално изследване за дигиталното неравенство

03.02.2023 | Новини

Общата картина показва, че България стои добре в изследваните показатели

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) – българският партньор на TechSoup Global, участва в международно проучване на Connect Humanity, което изследва състоянието на гражданските организации и общностите, които те подкрепят по отношение на интернет – от въпроса за достъпа, през инфраструктура на свързване, устройства, с които се работи, дигитални умения на хората, теми на търсено съдържание, безопасност и др.

Проучването е направено в периода август – септември 2022 година и обхваща представители на граждански организации от цял свят, като общо 7558 души от 136 държави са дали своите отговори на 26 езика. Респондентите от България представляват 2% от всички отговорили.

Достъпът до информация и интернет са обявени от ООН за основни човешки права и всеки трябва да има възможност да се възползва от предимствата им. Достъпът до интернет е все по-критичен за успеха на всички организации на гражданското общество, независимо дали работят в подкрепа правата на човека, изменението на климата или здравето на децата. Дигиталното неравенство пречи на организациите на гражданското общество да работят със своите общности.

Какво показват резултатите от проучването в глобален план:

78% от представителите на НПО смятат, че липсата на достъп до интернет, инструменти или умения ограничава способността им да служат ефективно на своите общности.

43% казват, че достъпът до интернет е скъп или недостъпен, а 64% се затрудняват да купуват компютри.

49% посочват, че всички тези услуги са твърде скъпи за хората, които обслужват, а 67%, заявяват, че цената на интернет услугите е твърде висока за техните общности.

• Пропуските в дигиталните умения се очертават като най-често посочвана бариера пред навлизането на дигиталните технологии. 39% от респондентите са посочили липсата на умения като основна пречка в тяхната организация, а 50% – като основно предизвикателство пред техните общности.

55% от анкетираните казват, че хората, които обслужват, нямат достъп до обучение по дигитална грамотност.

България се позиционира в рамкирания „глобален север“, в който страните са доста по-свободни и имат по-голям достъп до интернет от „глобалния юг“. Въпреки това, у нас все още има дигитално разделение – някои от данните, свързани с достъпа, устройствата и сигурността, будят тревога за достъпа на най-бедните и уязвими групи.

Резултатите за нашата страна:

92% от участвалите в проучването НПО твърдят, че интернет е важен, за да могат като граждански организации да си вършат работата. 80% определят липсата на достъп до интернет за голяма пречка. За мнозинството от респонденти, най-използваната услуга е електронна поща и чат.

15% от хората, с които респондентите, представители на гражданси организации работят, нямат достъп до интернет, тоест най-бедните и уязвими групи нямат достъп до интернет услуги. 5% от отговорилите смятат, че хората, с които работят нямат абсолютно никакъв достъп до устройства за работа в интернет.

Подробна информация за изводите в глобален план и още подробности за резултатите от проучването в България можете да прочетете на сайта на Работилницата.

#ЧленовеНаБДФ