Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Наблюдатели, членове на Български дарителски форум

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси.

Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ работи за местно развитие, както и за развиване и въвеждане на дарителски практики, като предлага различни начини за осъществяване на тези идеи в България, съвместно с бизнес организации и индивидуални дарители.

За близо 20 години работа, ФРГИ постигна значими резултати в тази посока. Количествените измерения на някои от тях са:

  • 3 363 467 Привлечени от местни дарители за финансиране на проектите
  • 2 125 Организации с повишени знания и умения
  • 1 694 Подкрепени организации
  • 533 Подкрепени хора
  • 164 200 Хора – преки ползватели
  • 728 000 – Хора – повлияни от финансирането
  • 12 363 467 Отпуснати за финансиране на проектите
  • 2 140 Финансирани проекти