Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ...
Фондация „Карол Знание”

Фондация „Карол Знание”

Фондация „Карол Знание” е основана в началото на 2018 г. и осъществява дейност в обществена полза. Основният фокус на дейността е подкрепа на български млади учени с проекти в приложната наука. Мисията на фондацията е да съдейства за създаване и развитие на...
Фондация „Институт Отворено общество – София“

Фондация „Институт Отворено общество – София“

Целите на Фондация „Институт Отворено общество – София“ са да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да работи за разширяване и гарантиране на неприкосновеността на гражданските свободи и спазване на...
Фондация „Евгений Мосинов“

Фондация „Евгений Мосинов“

Фондация „Евгений Мосинов“ е създадена с цел подпомагането и стимулирането на талантливи студенти от Бургаски свободен университет. Организацията насърчава участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински...
Фонд „Мечтата на Таня“

Фонд „Мечтата на Таня“

Фонд „Мечтата на Таня“ е временна дарителска инициатива със специфични цели, създадена в памет на Таня Ковачева. Фондът е основан от Фондация OАК и работи с подкрепата на Швейцарска фондация за благотворителност. Визията на Фонда е, че децата в България растат в...