Фондация „Докова и Доков за бъдеще“

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ започва своята дейност в края на 2021 г., като още от началото на 2022 г. разширява и развива дарителски кампании и подпомага каузи в различни направления и стратегически области – закрила на деца в неравностойно и затруднено...
Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

Мисията на ФРГИ е да насърчава различни общности да поемат отговорност и да работят активно за социално развитие, като използват пълноценно местни ресурси. Tези общности са както географски, така и професионални или такива, създадени по интереси. С всички тях ФРГИ...
Фондация „Карол Знание”

Фондация „Карол Знание”

Фондация „Карол Знание” е основана в началото на 2018 г. и осъществява дейност в обществена полза. Основният фокус на дейността е подкрепа на български млади учени с проекти в приложната наука. Мисията на фондацията е да съдейства за създаване и развитие на...
Фондация „Институт Отворено общество – София“

Фондация „Институт Отворено общество – София“

Целите на Фондация „Институт Отворено общество – София“ са да насърчава, развива и поддържа ценностите, нагласите и практиките на отвореното общество в България, да работи за разширяване и гарантиране на неприкосновеността на гражданските свободи и спазване на...
Фондация „Евгений Мосинов“

Фондация „Евгений Мосинов“

Фондация „Евгений Мосинов“ е създадена с цел подпомагането и стимулирането на талантливи студенти от Бургаски свободен университет. Организацията насърчава участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински...