Фондация „Евгений Мосинов“

Наблюдатели, членове на Български дарителски форум

Фондация „Евгений Мосинов“ е създадена с цел подпомагането и стимулирането на талантливи студенти от Бургаски свободен университет. Организацията насърчава участието на студенти от университета в научни изяви, обучителни семинари с представители на държавни, общински институции и съдебните власти, с неправителствени организации, с представители на академични общности и други в областта на правото.

Сред целите на фондация „Евгений Мосинов“ са оказване на подкрепа в предоставянето на висококачествено образование, повишаване на възможностите за професионална и личностна реализация, стимулиране и мотивация на студентите от Бургаски свободен университет за развитие в областта на правото.