„Научи се да даряваш“ – училищна програма за дарителство

„Научи се да даряваш“ е програма за преподаване и практическо приложение на основните принципи на дарителството и активното гражданско участие в училище. Идеята е на американската организация Learning to Give, която успешно е въвела модела в много училища в САЩ и работи активно за утвърждаването му и в други страни повече от десетилетие.

Стартът на програмата „Научи се да даряваш” в български училища е през учебната 2016/2017 г., когато са избрани и специално обучени учители, чрез които идеите на програмата достигат до десетки населени места и стотици деца в основен и горен курс на обучение.

Програмата залага на разработени ресурсни уроци, практически занимания и реализиране на дарителски проекти, на участието на външни лектори по различните теми, заложени в нея, на въвличането на родителите и местната общност.

Темите и разработените по тях уроци са съобразени с възрастта на децата и адаптирани за различните класове (от 1-ви до 12-ти клас). Те дават базисни знания за дарителството, доброволчеството, гражданската активност и демократичните ценности. Наред с това обхващат тези знания в цялостна система, в която теорията прераства в практика и децата имат възможност да поставят новите знания и опит в контекста на истинския живот и да ги преживеят, като споделят емоции, успехи и предизвикателства със своите съученици, учители, родители.

Проектът е одобрен и се осъществява с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

За повече информация, идеи за подкрепа или включване на учители и служители в часовете по програмата можете да се обърнете към Боряна Кирилова на gro.a1721554674iragl1721554674ubfd@1721554674avoli1721554674rikb1721554674