Контакти

за връзка с оперативния екип на БДФ

Български дарителски форум

ул. „Леонардо да Винчи“ 4Б, ет. 2, София 1124

Пишете ни

За повече информация и при въпроси, свързани с дейността на БДФ