2,2 милиона лева са дарени чрез DMS през 2022 г.

19.01.2023 | Новини

През изминалата година хиляди дарители отново избраха дарителската платформа DMS и дариха общо над 2,2 млн. лева за важни за тях кауза и за хора, нуждаещи се от лечение.

През 2022 г. в платформата бяха активни 160 кампании, от които 53 за лечение на хора, 98 каузи на граждански организации и 9 кампании на публични институции. За последните 5 години се запазва тенденцията на относително изравнено съотношение между даренията, изпратени с SMS-и, и тези, направени онлайн.

2022-ра отново изправи обществото ни пред сериозни предизвикателства. Справянето с последиците от COVID-19 пандемията, войната в Украйна, тежките наводнения в Карловско, мобилизираха усилията на хората и доведоха до все по-активно участие на обществото в преодоляване на последиците от различни по естество кризи чрез доброволческа дейност или предоставяне на финансова подкрепа.

DMS продължава да бъде надежден партньор на организации, хора и институции за привличане на дарителски ресурс. Най-силно това се прояви при търсене на спешна подкрепа за пострадалите от наводненията в региона на Карлово през септември. Нанесените щети бяха огромни и възстановяването на района започна трудно. Много хора загубиха къщите и домашните си животни, унищожена бе пътна и жилищна инфраструктура, много от хората са възрастни и без възможност сами да възстановят отново живота си .

В подкрепа на пострадалите от деветте наводнени села бяха инициирани много доброволчески акции и дарителски кампании, като две от най-големите от тях се осъществиха в партньорство с платформата DMS:

DMS предлага различни начини за даряване – със SMS (еднократно или чрез месечно дарение), с банков превод, онлайн чрез банкова карта, през epay.bg или през единен портал за отворено банкиране на IRIS Solutions с достъп към онлайн банкирането на всеки дарител.

Редовните дарители с месечни SMS абонаменти за различни каузи в платформата остават над 22 хиляди. Най-предпочитани за дарителите отново са каузите, свързани с грижи за животни, както и социални организации, които подпомагат възрастни и уязвими хора.

За поредна година нараства тенденцията дарителите да избират онлайн каналите за даряване, като най-висок остава обемът парични дарения, изпратени с банков превод.

През 2022 г. дарителската платформа отбеляза 15 години от своето създаване. През изминалите години тя се утвърди като прозрачен, надежден и ефективен инструмент, чрез който организации и хора да търсят и намират подкрепа. Благодарение на доверието и щедростта на стотици хиляди дарители през DMS са дарени над 15 000 000 лева в подкрепа на над 1 500 общественозначими каузи и хора със сериозни здравословни проблеми.

DMS е дарителска платформа, чрез която може да подкрепите добри каузи, като дарите онлайн през сайта или изпратите SMS на номер 17 777.
В България DMS съществува от 2007 г. и се реализира от
Български дарителски форум и Фондация BCause, в партньорство с VIVACOM, А1, Yettel, Link Mobility, Ипей АД и Обединена Българска банка.