Американска фондация за България обявява конкурс за стипендия за музикант-инструменталист

04.01.2023 | Новини

Американска фондация за България обявява конкурс за присъждане на стипендия за музикант – инструменталист във връзка с учредената през 2020 стипендия на името на проф. Павлина Доковска.

За стипендията на името на проф. Павлина Доковска, която е на стойност 5 000 щатски долара, могат да участват българи инструменталисти, независимо къде пребивават в момента. Кандидатите, спечелили веднъж стипендията, нямат право да кандидатстват следващите три години.

Може да се кандидатства за участие във фестивали, конкурси, майсторски класове и различни артистични проекти. Не се финансира обучение в чужбина и разходи по обучение в учебни заведения.

Кандидатите трябва да уточнят точните финансови параметри и конкретните цели със съответните документи. Тоест – конкурси, майсторски класове, обучения, курсове, записи, пътувания: точно описание на събитието, дати, място, цена, по възможност линк. В случай че тези участия изискват предварителен кръг за одобрение – доказателство, че е преминат. Комисията няма да разглежда кандидатури, в които липсва тази информация.

Срокът за подаване на документите е 31 януари 2023 г. Кандидатите са разпределени в две възрастови групи.

Кандидатите от група А – музиканти от 14 до 19-годишна възраст,  представят следните документи:

 • Писмо за кандидатстване, свободен текст;
 • Видеозапис минимум 15 минути, включващ две произведения с различен характер. Записът се изпраща на адрес gro.a1716751007iragl1716751007ubfa@1716751007eciff1716751007o1716751007;
 • Видеозаписът следва да бъде качен в платформата youtube.
 • В най-горното поле следва да бъде изписано името на кандидата на латински и кирилица;
 • В сектора description кандидатите изписват отново своето име на латински и кирилица, както и пълната програма, представена във видеото както следва: име на автора – име на творбата – времетраене;
 • Копие от документ за самоличност със снимка и дата на раждане
 • Творческа биография
 • Актуална творческа фотография
 • Две препоръки
 • Цели и желания, които би реализирал
 • Сканирани дипломи и грамоти, получени през последните две години.
 • Данни за обратна връзка – адрес, имейл, телефон.

Кандидатите от група Б – музиканти от 20 до 28-годишна възраст, представят следните документи:

 • Писмо за кандидатстване в свободен текст;
 • Видео запис минимум 30 минути, включващ три произведения с различен характер. Записът се изпраща на адрес gro.a1716751007iragl1716751007ubfa@1716751007eciff1716751007o1716751007
 • Видеозаписът следва да бъде качен в платформата youtube.
 • В най-горното поле следва да бъде изписано името на кандидата на латински и кирилица;
 • В сектора description кандидатите изписват отново своето име на латински и кирилица, както и пълната програма представена във видеото както следва: име на автора – име на творбата – времетраене;
 • Копие от документ за самоличност със снимка и дата на раждане
 • Творческа биография;
 • Актуална творческа фотография;
 • Две препоръки;
 • Цели и желания, които би реализирал;
 • Сканирани дипломи и грамоти, получени през последните две години
 • Данни за обратна връзка – адрес, имейл, телефон.

Документите се подават на адреса на Американска фондация за България: gro.a1716751007iragl1716751007ubfa@1716751007eciff1716751007o1716751007. При въпроси, използвайте същия имейл адрес за кореспонденция.

#ЧленовеНаБДФ