Американска фондация за България

Фондации, членове на Български дарителски форум

Мисията на фондацията е да подкрепя, насърчава и допринася за постижения в образованието, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.

Фондацията осигурява годишни стипендии, финансира проекти и подпомага различни каузи. Тя осъществява свои програми в България в направленията Образование, Изкуство, Култура и историческо наследство, Наука, както и програма в САЩ в следните направления: Български концертни вечери, Изложби за изящно изкуство, подкрепа на Българско училище „Христо Ботев“ и Детски хор „Гергана“.

Повече информация и подробности за проектите и програмите на фондацията можете да видите на уеб сайта на фондацията.