Фондация „Докова и Доков за бъдеще“

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ започва своята дейност в края на 2021 г., като още от началото на 2022 г. разширява и развива дарителски кампании и подпомага каузи в различни направления и стратегически области – закрила на деца в неравностойно и затруднено...
Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 година. Застъпваме се за правото на всяко новородено, което се нуждае от болнично лечение, да получи качествена и съвременна медицинска грижа, фокусирана върху нуждите на семейството и тяхното право...
Фондация „Комунитас“

Фондация „Комунитас“

Създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение, фондация „Комунитас“ има основна мисия да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си...
Хабитат България

Хабитат България

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищна проблематика и реакция по време на криза. Организацията популяризира идеята за...
Фондация “Георги Чиликов”

Фондация “Георги Чиликов”

Фондация “Георги Чиликов” има за цел да открива и развива млади таланти в областта на математиката и информатиката, както и да предостави научно-методическа, организационна и финансова помощ за участието на националните ученически отбори в състезания и олимпиади. От...