Фондация „Комунитас“

Фондация „Комунитас“

Създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение, фондация „Комунитас“ има основна мисия да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си...
Хабитат България

Хабитат България

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищна проблематика и реакция по време на криза. Организацията популяризира идеята за...
Фондация “Георги Чиликов”

Фондация “Георги Чиликов”

Фондация “Георги Чиликов” има за цел да открива и развива млади таланти в областта на математиката и информатиката, както и да предостави научно-методическа, организационна и финансова помощ за участието на националните ученически отбори в състезания и олимпиади. От...
Фондация “Българска памет”

Фондация “Българска памет”

Фондация “Българска памет” е учредена в обществена полза с цел реализация на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската ни принадлежност и равнопоставеност на диалога между културите. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи...
Фондация BCause

Фондация BCause

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 20-годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, като развива дарителството и социалните инвестиции. Фондацията предлага на...