Фондация „Докова и Доков за бъдеще“

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ започва своята дейност в края на 2021 г., като още от началото на 2022 г. разширява и развива дарителски кампании и подпомага каузи в различни направления и стратегически области – закрила на деца в неравностойно и затруднено положение, превенция и защита от домашно насилие, подпомага развитието на личността и таланта.

Целта на фондацията е да привлече вниманието към важни теми и проблеми, като открито и ясно полага усилия за тяхното разрешаване чрез организация на различни инициативи, донорски проекти и подкрепа на значими каузи. Фондацията осъществява своята обществено-полезна дейност чрез доброволно и безвъзмездно предоставяне на ресурси, които са собствени или са предоставени на организацията за управление със същата цел.

През май 2022 година Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ откри първи и единствен до момента безплатен център за украински деца в област Варна в отговор на хуманитарната и бежанска криза, породена от военния конфликт в Украйна. В детски център „Усмивки за Украйна“ децата играят, танцуват, рисуват, имат разнообразни занимания по математика, украински език, български език, арт терапия и ролеви игри за развитие на тяхната емоционална интелигентност и устойчивост.