Хабитат България

Фондации, членове на Български дарителски форум

Хабитат България /Фондация „Подслон за човечеството”/ е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищна проблематика и реакция по време на криза. Организацията популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.

От стартирането на своята дейност през 2001 г., Хабитат България подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат възможност да ги ремонтират и подобрят. Следвайки идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволчество, загриженост и уважение към нуждите на другите, до момента Хабитат България е построила 12 нови жилища с помощта на над 450 доброволци от 44 страни по целия свят и е подкрепила повече от 6 000 партньорски семейства в 24 населени места в страната.

Научете повече за Хабитат България на сайта на организацията.


Интервю с Минчо Бенов, Национален директор, Хабитат България

Бихте ли описали накратко дейността на вашата фондация?

Фондация „Подслон за човечеството“ или Хабитат България се е посветила на каузата за подобряване на жилищните условия и елиминирането на жилищната бедност в България. Нашето дълбоко убеждение е, че домът е в центъра на всичко – здраве, образование, социална реализация, възпитание. Фондацията е в обществена полза и развива дейностите си в няколко основни направления: строителство на жилища за семейства, които нямат жилищна собственост, имат относително ниски доходи, но не са социално слаби, имат най-малко две непълнолетни деца; финансиране на жилищни подобрения, както с дългови инструменти – заеми за жилищни подобрения, така и с безлихвени микро заеми; работа по национални и местни стратегически, рамкови, програмни и нормативни документи, свързани с жилищната тема и други застъпнически дейности.

Разбира се, имаме проекти и дейности, които излизат извън рамките на тези три основни направления. Стремим се да бъдем иновативни в подходите си и примери за това са новата социална услуга „Жилищна медиация“, която разработихме и предложихме пилотно на няколко места в страната и иновативната топлоизолация от рециклиран текстил и текстилни отпадъци, която изобретихме. Работим за възстановяването на социалния жилищен фонд, който беше сведен до символични размери. Като член на работната група, която разработи Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, включихме строителството на социални жилища като допустима за финансиране дейност, подпомагаме общини в реализацията на техни проекти за строителство на социални жилища, например заедно с Община Дупница изпълнихме най-големият проект за строеж на социални жилища в България – 150 новопостроени жилища. Предлагаме социални жилища на семейства, които загубиха домовете си при наводнението в кв. Аспарухово на гр. Варна, благодарение на дарението на жилища, които бяха закупени със средства от националната кампания „Заедно в бедствието“.

Хабитат България е национална организация на Habitat for Humanity – международна нестопанска организация, представена в повече от деветдесет страни и подчинява дейността си на политиките, процедурите и стандартите на глобалната организация.

Основните проекти в последните години, които смятате за специално постижение – в кои сфери са, каква промяна постигнахте с тях?

Последният ни строителен проект в гр. Костинброд, с който осигурихме съвременни комфортни жилища на четири семейства, отглеждащи десет деца. Споменавам проекта заради мащабното му доброволческо измерение. На строителния ни обект работиха повече от 400 доброволци от 45 държави, заради което проекта беше отличен като най-добра доброволческа инициатива за 2014 г.

Програмата ни за безлихвено финансиране на жилищни подобрения за семейства, които живеят в жилищна бедност и имат непълнолетни деца. Реализираме програмата в десет региона в страната в партньорство с местни нестопански организации и допълваме основната дейност по предоставяне на краткосрочни безлихвени заеми за жилищни подобрения и належащи ремонти с предоставянето на няколко различни обучения – по финансова грамотност и лични финанси, пестене на ресурси и поддържане на жилището. Основните познавателни концепции от обученията, заедно с някои допълнителни такива, свързани с хигиена, дисциплина и др., включихме в разработването на настолна игра „Кварталът“, която запознава децата с ново знание по приятен и интерактивен начин. Разработването на играта, която разпространяваме безплатно в цялата страна, е още един пример за иновативен подход. В рамките на тази програма подпомагаме местните ни партньори с безвъзмездно финансиране на техни проекти, свързани с образованието на деца.

Програмата е много успешна не само заради своята многокомпонентност. Постижение е нивото на редовно обслужване на заемите – над 96% през последните четири години, въпреки рисковата среда, в която работим. От средата на 2014 г. програмата е подпомогнала повече от пет хиляди деца.

Иновативната топлоизолация от рециклиран текстил и текстилни отпадъци, която споменах, е друг проект, който не искам да пропусна, защото той онагледява усилията ни да мислим „извън кутията“. Проектът беше финансиран от ОП „Конкурентоспособност“ с бенефициент търговско дружество еднолична собственост на Хабитат България. Освен че новата топлоизолация е инструмент, с който смятаме, че ще подобрим достъпността на енергоспестяващите жилищни подобрения, проектът е и модел на фондацията ни за изграждане на социално предприятие, което да финансира мисията на фондацията. Новата топлоизолация бе отличена с голямата награда на Съюза на изобретателите в България като „Най-добро изобретение през 2015 г.“. В момента разглеждаме възможности за финансиране на производствено предприятие.

Застъпническият ни проект Solid Ground, който реализирахме през 2015 – 2017 г. ни позволи да разработим предложения за промени в ЗУТ, които да опростят инвестиционния процес при строителството на жилищни сгради от четвърта и пета категория и други предложения за законодателни промени, които да позволят на общините провеждането на по-адекватна жилищна политика. Споменавам този проект, защото той прерасна в международен застъпнически проект Build Solid Ground, който стартира в началото на тази година и се изпълнява от консорциум от партньори от седем европейски страни.

Не мога да не спомена и Националната коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“, която учредихме в началото на 2014 г. с още 16 партньори – нестопански организации, общини, търговски дружества, съсловни и професионални организации. В момента коалицията наброява 35 членове с висока представителност, а Хабитат България бе избрана за Координатор на коалицията за втори пореден мандат. Коалицията е изключително ценен ресурс за нас и подпомага застъпническите ни дейности. Искрено благодаря на всички колеги, които даряват от времето и експертизата си за подобряването на националните нормативни регламенти, свързани с жилищната тема!

Колко души е екипът ви и кои са основните ви предизвикателства, свързани с дейността ви? В идеалната ситуация – от какво още имате нужда, за да разгърнете пълния си потенциал?

Поддържаме малък високо професионален екип от 8 човека, а добрата новина е, че двама от тях в момента са в отпуск по майчинство. Налага ни се да носим по няколко шапки и често сменяме рокли и костюми с работно облекло. Благодарение на партньорския модел на работа в реализацията на основните ни проекти, успяваме да работим на много места в страната и да поддържаме представителен проектен портфейл. Основните предизвикателства пред нас едва ли са по-различни от тези пред която и да е нестопанска организация в България и са свързани с финансовото обезпечаване на дейностите ни в средносрочен и дългосрочен план.

За мен идеална би била ситуация, в която каузата за елиминиране на жилищната бедност и подобряването на жилищните условия в България, е приета широко и подкрепена с вътрешна убеденост, а когато става въпрос за мизерни жилищни условия в страна от ЕС през 21 век, и с нетърпимост.

За съжаление в България от дълго време се носим на вълната на инерцията, че проблеми с жилищата при нас няма, а това не е така. Влошената достъпност в големите градове, особено за придобиване на първи дом, трагичното състояние на голяма част от жилищния фонд, пренаселеността на жилищата, наличието на коптори – факт, от който трябва да се срамуваме, дълбоките дисбаланси и висок процент на необитаеми жилища в страната, това са все сериозни проблеми, които са във фокуса на дейностите ни.

Най-вдъхновяващото във вашата работа? Кое ви носи радост?

Да осигуриш на едно семейство, което е обречено да прави компромиси със средата, в която отглежда децата си, модел, който му позволява да придобие дом на непазарна цена и веднага да подобри условията си на живот, е фундаментална промяна за семейството. Да дадеш достъп до финансиране, което е крайно необходимо точно сега, на човек, който няма никаква алтернатива, е жест на доверие, който се отплаща. Добавете към това и енергията на доброволците, които работят с нас, общуването с хора от цял свят, дошли тук, водени от вътрешната си потребност да сторят добро, да помогнат. Безценно!

Какъв беше мотивът ви да станете част от общността на БДФ и от каква подкрепа от наша страна имате нужда, за да развивате своята дейност?

Да бъдем част от общността на БДФ за нас е чест, предвид високия професионализъм на форума. Дарителство, доброволчество, комуникация, създаване на по-добра законодателна рамка за тях. Всички дейности на БДФ са пряко свързани с текущите предизвикателства не само пред Хабитат България, а пред целия нестопански сектор в България.