Фондация „Комунитас“

Фондации, членове на Български дарителски форум

Създадена в края на 2006 г. чрез частно дарение, фондация „Комунитас“ има основна мисия да допринесе за устойчиво развитие на гражданското общество в България и да съдейства за европейската интеграция и евроатлантическото партньорство. Чрез програмите си фондацията има за цел да създаде условия и импулс за оформяне на информирана гражданска позиция в страната по теми от културно и общочовешко значение. Сред основните акценти в работата е и християнството – неговото значение в нашето общество и влиянието му върху културата, изкуството и политиката. В реализирането на дейностите си “Комунитас” се стреми към максимална обществена ефективност.

Фондацията носи името “общност” (communitas от латински), като израз на мисията да отговори на културни и социални дефицити в българското общество. “Комунитас” стъпва върху опита на нейните основатели, като обединява и разширява дейностите на Фондация “Българска наука и изкуство” и Фондация “Българска наука и култура”.

Информация за проектите и инициативите на фондацията може да видите на сайта ѝ.