Фондация “Георги Чиликов”

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация “Георги Чиликов” има за цел да открива и развива млади таланти в областта на математиката и информатиката, както и да предостави научно-методическа, организационна и финансова помощ за участието на националните ученически отбори в състезания и олимпиади.

От самото си създаване фондацията полага усилия за подпомагане на ИМИ при провеждането на важни състезания по математика, подготовка на разширенията на националните отбори и на учители, участие на наши отбори в международни състезания и разработване на програми и материали за работа с изявени учители и ученици.

По-значимите проекти на фондацията през последните години са:

1. Есенен математически турнир – Създаден през 2007 г. ЕМТ се провежда ежегодно през ноември в София и събира най-добрите математици от 8 до 12 клас от цялата страна. Състезанието се финансира от спонсори (Американска Фондация за България и Фондация Георги Чиликов) и от такси за правоучастие.

2. Седмица на олимпийската математика на ИМИ-БАН – Стартира през 2015 г. и е уникална със съчетанието на четирите си тежки тематични контролни в стил Международна олимпиада по математика с доклади на ученици по избрани от тях олимпийски теми. За участие са поканени около 40 ученици, водачи в съответните рейтинги за класове 9, 10, 11 и 12.

3. Подготовка на разширения на национални отбори – Фондация „Георги Чиликов“ подпомага подготовката на различните разширения на националните отбори, като осигурява участието на висококвалифицирани лектори и подпомага участието на ученици. След 2013 г. Фондацията се утвърди като един от важните спонсори на подготовката в Пампорово на разширения национален отбор за Международната олимпиада по математика, на подготовката в ИМИ-БАН за Европейската олимпиада по математика за момичета и на подготовката за Балканската олимпиада по математика.

4. Повишаване на квалификацията на учители – Традиционно внимание се отделя за подкрепа на мероприятия, свързани с научното осигуряване на дейности за повишаване на квалификацията на учителите, занимаващи се с подготовка на високо ниво за олимпиади. Фондацията подпомогна провеждането на три съвместни семинара на МОН (ЦКОКУО) и ИМИ в Сандански, София и Созопол. На тези семинари се разработват и представят програми и материали за работа с изявени ученици, обсъждат се актуални въпроси и се планират координирани действия на сътрудници на ИМИ и учители от математическите гимназии в страната.