БДФ събра членовете си на първа годишна среща

01.02.2023 | Новини

На 31-ви януари се състоя първата годишна среща на членовете на БДФ.

Традиционно, на нея Форумът очертава приоритетите за годината, а членовете споделят основни проекти, инициативи и програми, по които ще работят през 2023 г.

В началото Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на БДФ, формулира главните задачи пред екипа, обобщи и основни проекти, по които работим – Ателие за дарители, НПО Инфобанка, Менторска програма за НПО, Стандарти за добри дарителски практики, Дарителска карта… Ключови в дейността на БДФ остават и дългогодишни програми и инициативи като училищната програма „Научи се да даряваш“ и Наградите за социалноотговорни компании „Корпоративен дарител“.

Членовете, от своя страна, представиха пред общността актуалните си програми и проекти, споделиха някои предизвикателства в работата, както и акцентираха от какво подкрепа от страна на Форума имат нужда, за да са по-ефективни дарители.

Приоритетни области за подкрепа от страна на компаниите и фондации, членове на БДФ, остават образованието, социална подкрепа, с фокус – инвестиции в деца и уязвими групи, превенция на насилието над жени, климатични промени, зелени каузи и околна среда, развитие на местни общности, здравеопазване, културни проекти.

Идентифициране на точни партньори и повече успешни партньорства и дарителски колаборативи, нови модели за финансиране, които включват подкрепа за организационно развитие и капацитет на НПО, събития, които държат мрежата активна и жива – това са само част от акцентите и очакванията, които отбелязаха членовете по време на срещата.

Благодарим на ОББ, за любезното домакинство и красивата гледка от офисите им:).