НПО Инфобанка в подкрепа на дарители и каузи

20.01.2023 | Новини

Вече две години НПО Инфобанка, създадена от Български дарителски форум, подпомага взаимодействието между компании, които искат да подкрепят важни за тях каузи и организации в различни сфери – образование, култура, околна среда и екология, социална сфера, човешки права, защита на животните и т.н.. Тя съдържа актуална информация за нуждите на близо 120 регистрирани организации.

Дарителската помощ чрез Инфобанката достигна до близо 100 НПО, читалища, образователни и научни институции от цялата страна, които получиха помощ и възможност за по-нататъшно партньорство с 14 социалноотговорни компании. В 80 случая предоставената подкрепа е материална (офис-обзавеждане, дрехи и текстил, предпазни средства, техника, играчки); 17 организации получиха експерта помощ или възможност да се включат в Менторската програма на БДФ, насочена към развитие на техния капацитет и помощ в решаването на актуални за организацията казуси; две НПО получиха финансова подкрепа, а 8 – помощ за популяризиране и подкрепа на каузите чрез участие в публични събития.

Сред компаниите, които избраха да дарят чрез НПО Инфобанка, са УниКредит Булбанк, НРЕ, Кауфланд, Лидл, Телъс Интернешънъл България, Abbvie и др. Най-често към екипа на БДФ с предложение за предоставяне на офис-обзавеждане се обръща УниКредит Булбанк, която само през 2022 г. е дарила над 540 артикула в четири отделни кампании. Значително материално дарение, предоставено чрез платформата през 2022 г., е това на НРЕ. Чрез екип от доброволци, които инициираха, координираха и подпомогнаха логистично процеса по даряване, компанията достигна до 11 НПО, 4 читалища и 3 научни института. Броят на дарените артикули е над 1 500.

През 2022 г. платформата беше обновена, за да предоставя възможност на организации и дарители по-лесно и бързо да заявяват своите нужди или желание за дарение. Данните, които се събират и обработват чрез Инфобанката, не са публични, а се предоставят на дарителите за осъществяване на контакт при съответствие между профила и нуждите на организацията и изискванията на компанията – дарител. Регистрираните организации получават периодично информация за възможности за подкрепа, както от компании, заявили дарителска воля чрез платформата, така и за конкурси за финансиране от КСО-инициативи на бизнеса, фондации и институции.

НПО Инфобанка е разработена в рамките на проект „Знание за устойчивост“ и надградена в рамките на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансово подкрепени от Фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).