Отворени са номинациите за Годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители”

10.01.2023 | Новини

За осма поредна година фондация BCause, съвместно с Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българската асоциация на КСО специалистите (БАКСОС), ще отличи компаниите, които активно работят за насърчаване и създаване на оптимални условия за своите служители, които искат да подкрепят регулярно важна за тях кауза от работното място. Инициативата Годишен знак за дарителство от работното място „Отговорна компания – отговорни служители” е отворена за номинации, а срокът за кандидатстване е 31 януари 2023 година.

Годишният знак има четири нива на отличие:

  • Знак за дарителство от работното място;
  • Бронзов знак за дарителство от работното място;
  • Сребърен знак за дарителство от работното място;
  • Златен знак за дарителство от работното.

Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като % от общия брой служители), финансовите резултати, механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на служителите в работно време.

Решението се взема на базата на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите формуляри. От 2015 година организаторите на Знака връчват и специална награда за професионалисти, развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, професионален и ефективен начин.

Номинациите се приемат само онлайн чрез изцяло попълнен формуляр. Церемонията по награждаването ще бъде на 22 февруари 2023.

За допълнителна информация: Веселина Йорданова, Експерт “Дарителски програми и фондонабиране“.

#ЧленовеНаБДФ