Фондация BCause

Фондации, членове на Български дарителски форум

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 20-годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.). Насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, като развива дарителството и социалните инвестиции.

Фондацията предлага на хората и компаниите избор от значими за тях каузи, сигурност и лесни начини за даряване на пари, време и труд, и удовлетворение от ползите за обществото. Насочва дарителски ресурси и допринася за финансовото и организационно укрепване на гражданските организации и публични институции като училища, библиотеки и музеи. Популяризира и подкрепя дарителски каузи. Подпомага дарители и социални предприемачи с индивидуализирани услуги с висока добавена стойност. Влияе на политиките и културата в областта на дарителството и социалните инвестиции чрез изследвания, консултации за правителството и специални комуникационни проекти.

С помощта на Фондация BCause само през през 2018 г. са дарени 3 183 500 лв. от български и международни частни дарители за благотворителни каузи и за програмите на Център “Ринкър”. От 2014 г. към Фондация BCause работи Център за предприемачество и обучения „Ринкър“, създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Фондация BCause е член или асоцииран член на CAF Global Alliance, Transnational Giving Europe, Еuclid Network, Global Social Enterprise Network. В България BCause е член-учредител на Български дарителски форум, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Форум „Социални предприятия в България“ и член на Американската търговска камара в България, Български форум на бизнес лидерите и Форум „Гражданско участие”.

Регистрационен № 20021107001 в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност.