Фондация „Еврика“ връчи четири награди и 42 стипендии

02.02.2023 | Новини

На тържествена церемония фондация „Еврика“ връчи ежегодните си награди за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения в съответната област и популяризиране постиженията на младите хора на възраст до 35 години.

Кандидатите за носители на наградите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, от неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област.

Наградите на „Еврика“, оригинална метална статуетка и диплом, бяха връчени от акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН и Васил Велев – председател на АИКБ, зам. председател на Съвета на Фондация „Еврика и съорганизатор на конкурса за млад мениджър.

Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за постижения в науката получи д-р Александър Сираков – лекар-специализант по образна диагностика в УМБАЛ „Свети „Иван Рилски“ – София. Тя се присъжда за отлична защита на дисертационен труд на тема „ВРЕМЕННО-СТЕНТ АСИСТИРАНО КОЙЛИРАНЕ”., за което му е присъдена образователна и научна степен „Доктор“.

Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за млад изобретател получи Елица Петкучева – асистент в Секция „Водородни системи с полимерен електролит“ на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Е. Будевски“ /ИЕЕС/ при БАН. Наградата й се присъжда като съавтор в изобретение „Метод за синтез на електрод за приложение като електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород“, регистрирано като американски патент. Изобретението касае нови катализатори за реакцията на отделяне на кислород, методи за производството и потенциалното им приложение.

Наградата ЕВРИКА за 2022 г. за млад мениджър получи Христо Пеев – основател и изпълнителен директор на Motion Software и главен мениджър „Иновации“ на Еxadel. Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2022 година на Христо Пеев за: глобална визия и подход в развитието на бизнеса и значими бизнес резултати; иновативен управленски подход в търсенето, експериментирането и прилагането на работещи управленски идеи и практики; изявено бизнес лидерство.

Носител на наградата ЕВРИКА за 2022 за млад фермер е Тихомир Тачев – земеделски производител и пчелар от село Асеновец, община Нова Загора.

За първи път церемонията беше съчетана с обявяване на имената на учениците и студентите, които ще получават стипендии от фондацията за учебната 2022-23 год. Акад. Кирил Боянов – председател на Съвета на Фондация „Еврика“ връчи удостоверенията на 42 ученици и студенти, определени след конкурс за стипендианти на Фондация „Еврика“ за учебната 2022/2023 година.

Повече за наградите на фондация „Еврика“ можете да прочетете на сайта на организацията.

#Членове на БДФ