Новини

Становище на БДФ до Комисията по труда, социалната и демографска политика към НС във връзка с промени, предвидени в Закона за социално подпомагане

Становище на БДФ до Комисията по труда, социалната и демографска политика към НС във връзка с промени, предвидени в Закона за социално подпомагане

БДФ подготви становище до Комисията по труда, социалната и демографска политика към Народното събрание във връзка ...