Деца и родители влизат в иготеката

07.03.2016 | Новини

В град Омуртаг живеят около 7 000 души. Живеят в бедност. Работа няма. Икономически, обществен, културен и спортен живот също няма. Родителите нямат възможност да осигурят адекватни условия за развитие на децата си. Грижата за децата се свежда до осигуряване на прехраната им. Важното е оцеляването, за всичко друго часовникът е спрял, отдавна.

Повечето деца не посещават детска градина или училище, защото майките и бащите им нямат пари. Някои започват училище, но бързо отпадат от образователната система. Децата и младежите живеят в социална изолация, без достъп до образование. Всичко това води до липса на граждански и социални умения, трафик и други криминални проблеми.

С цел да приобщи децата и техните родители, да ги социализира и да ги мотивира активно да участват в образователни и творчески инициативи сдружение „Нашето бъдеще – Омуртаг“, стартира проект „Бъди до мен“ по програма „Дъга“ 2015-2017 на Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Благодарение на проекта, деца и родители ще могат заедно да посещават занимателна игротека. Там заедно със специалисти ще четат и творят, ще гледат детски филми и ще слушат любима музика.

В игротеката ще има и „Библиотека за играчки“, от където децата ще могат да заемат всички играчки, които не са имали възможност да получат в семейството. В игротеката родители и деца ще общуват и ще укрепят връзката помежду си. Децата ще имат равен достъп до образователни и творчески занимания, а родители ще имат възможност да научат повече за потребностите на своите деца и за това, как да се справят в трудни ситуации.