ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ОБСЪЖДАТ ЗАЕДНО БЪДЕЩЕТО В ОБЩНОСТТА

09.03.2016 | Новини

EEA_Grants_JPG_4642_1

На 10 и 11 март на Национална кръгла маса в София представители на осем общински администрации от страната и Областна управа – Сливен,  заедно с представители на осем общински и един областен съвети на децата, ще представят резултати от съвместната си дейност по проект на Фондация „Партньори-България“.

По време на съвместни обучения през юли 2015 г. децата и възрастните заедно гласуваха актуални проблеми, с които се сблъскват децата в общините и областта, а през учебната година осъществиха програма по кооперативно (съвместно) планиране и дейности по малки проекти, с които да работят за тяхното разрешаване.

От май 2015 г. до март 2016 г. повече от 180 деца и над 50 експерти от общински и областни администрации, училищни ръководства, институции и НПО от Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Монтана, Вършец, Благоевград и Гоце Делчев работиха в сътрудничество в 10 обучения, 45 срещи по кооперативно планиране и 9 малки проекта за укрепване на детското участие на общинско ниво.

На националната кръгла маса децата, заедно с възрастните, ще представят резултатите от проведените срещи и инициативи, ще бъде обсъдена ефективността на съвместната работа и ще бъдат поставени цели за бъдещото развитие на детското участие в на общинско ниво.

Поканени за участие са и експерти от специализирани комисии в Народното събрание, Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на децата към ДАЗД, Министерство на младежта и спорта, Омбудсман на Република България, УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата и МЕГАФОН, Национално сдружение на общините в Република България и др.

Допълнителна информация