Завършват участниците в програмата „Бизнес алтернативи“ на фондация „Тръст за социална алтернатива“

07.03.2016 | Новини

BusinessAltenatives_logo-300x300На официална церемония на 15 март 2015 фондация „Тръст за социална алтернатива“ ще отбележи завършването на участниците в програмата „Бизнес алтернативи“, клас „Пролет-2016“. Събитието ще се състои от 18,45 ч., във Vivacom Art Hall, ул. Ген.Й. Гурко №4, София.

Инициативата „Бизнес алтернативи“е базирана на американски предприемачески модел 16-седмична Работилница за Бизнес Възможности „Как да развием печеливш и перспективен бизнес“, при чието прилагане над половината от бизнесите продължават успешно да се  развиват дори и пет години след завършване на програмата.

Целта на програмата е да помогне на участниците да създадат и развият успешни бизнеси, водещи до финансова независимост и подобрено икономическо състояние, чрез развиване на бизнес умения, обмяна на опит и знания, достъп до бизнес контакти и създаване на общност от взаимно подкрепящи се предприемачи.

Предприемачите трябва да са готови да споделят своята идея и опит, да бъдат проактивни, както по време на сесиите така и при подготовката за всяка дискусия. Програмата е с продължителност от 5 месеца, в които участниците трябва да са готови да инвестират в своя бизнес и да посветят в рамките на тези 5 месеца ресурси, време и усилия за да планират в детайли създаването и развитието на своя бизнес.

В нея се включват хора, завършили средно образование, които имат съществуващ малък бизнес или искат да развият собствен малък бизнес в рамките на следващите 12 месеца в сфера, в която имат опит.