Как работим с малки НПО: основни препоръки за дарители

07.04.2016 | Новини

Ако сте дарител и подкрепяте малки неправителствени организации или имате колебание и виждате предимно рискове в работата с тях, долните препоръки са за вас. Нито една не е задължителна, това са насоки, отправна точка за развиването на успешни партньорства:
1.Създайте си структурирана програма или конкурс, чрез който да предоставите малки по обем финансирания – с приоритети и цели, с ясна форма за кандидатстване и независими оценители на предложенията – експерти в местното развитие.
2. Когато одобрявате проекта, търсете да откриете ясно дефинирано решение на даден проблем, а не просто дефиниран проблем за общността.
3. Убедете се, че проектът, предложен на вашето внимание, е част от вътрешния интегритет на населеното място, а не просто луксозна опаковка.
4. Изисквайте собствен финансов принос от страна на нпо-то в реализирането на проектите. Ако въпросът, който групата иска да реши, е ценен за местната общност, тя ще е в състояние да генерира минимален ресурс.
5. Вземете решение дали подкрепяте само нпо в обществена полза или и такива в частна – последните са с по-малка публична отговорност по отношение на отчетността и прозрачността в работата си.
6. Опитвайте да осъществявате лични срещи с потенциалните получатели на вашето дарение. По възможност, посетете мястото, от което идват те.
7. Проверете има ли критична маса хора в дадено място, които искат и могат да направят нещо значимо за общността.
8. Когато вземате решение дали да подкрепите едно малко местно нпо, информирайте се за него чрез максимално широк кръг ваши контакти – колеги, партньори, други нпо от населеното място или хора от общината, неформални лидери, дори представители на местни медии. Разгледайте, ако има, и предишни негови проекти.
9. Ценете индивидуалността на местната група и проверете дали тя знае какво всъщност иска да постигне. Само така тя ще може да формулира и очакван резултат, а по –късно – евентуално и въздействие от проекта си.
10. Изисквайте да покриват критерии за определен проект, а не генерално като организация и разяснете тези критерии на достъпен за тях език.
11. Възможна алтернатива на договора, който сключвате с нпо-то може да бъде уведомително писмо за стартиране на партньорство. Договорът има по-формален характер, който може да не съответства на статута и културата на групата, която подкрепяте.
12.Наред с потвърждението за финансиране, изпращайте и формата за отчет, за да знаят те какво се очаква от тях накрая и да могат да реагират своевременно, ако в процеса на работа имат промяна в дадени ситуации.
13. Помагайте на малките нпо добре да разкажат идеите си, често те имат добра идея, но не могат да я формулират добре.
14. Въвличайте ги и в други дейности отвъд финансирането, срещи, обучения и т.н, които правите в съответния регион.
15. Гласувайте доверие – то е основен капитал в подобно партньорство.
16. Помнете, че даването на грант на малка организация без опит е винаги риск, но той намалява значително, ако спазвате горните препоръки.
И не на последно място, ако след всички описани по-горе процеси и потенциални трудности, си задавате въпроса защо да работим с малко местно нпо, имайте предвид:
Това са хората, които най-точно могат да формулират проблем и да намерят решение за подобряване на живота на малки групи и местната общност. Автентични са, често именно те са вашия „инструмент“ да постигнете желана промяна в сфери, които подкрепяте. Малките населени места имат огромна нужда от външна подкрепа за развитието си. Групите/организациите, които ги представляват, често са с ограничен достъп до ресурси и недостатъчно развит потенциал за комуникация. Вашата подкрепа именно към тези нпо е инвестиция със значима възвращаемост при ефективни и смислени партньорства.
Обща дефиниция за „малки НПО“: нестопански организации или неформални групи, които в повечето случаи: работят на местно/географски обособено ниво, нямат постоянно ангажиран административен екип или офис пространство, разполагат с малък годишен бюджет. Малките НПО са автентични и лесно разпознаваеми в общността, често фокусирани върху решаването на един конкретен проблем с местно значение.
IMG_20160401_152656БДФ проведе тематична среща за членовете си на тема „Как и защо дарителите работят с малки неправителствени организации?“. Участие взеха 15 представители на компании и фондации с ефективни дарителски програми.
Целта на срещата беше те да обменят идеи и практики за това какъв смисъл носи подкрепата за малки НПО и какви са деликатните аспекти в работата с тях. Горните препоръки са обобщение на гледните точки, опита и експертизата на участниците в срещата.