Новини

2,2 милиона лева са дарени чрез DMS през 2022 г.

2,2 милиона лева са дарени чрез DMS през 2022 г.

През изминалата година хиляди дарители отново избраха дарителската платформа DMS и дариха общо над 2,2 млн. лева за важни за тях кауза и за хора, нуждаещи се от лечение.