Компании дариха близо 1900 артикула чрез НПО Инфобанка през 2023 г.

22.02.2024 | Новини

Каузи и организации в цялата страна получиха близо 1900 артикула чрез НПО Инфобанка през миналата година. За граждански сдружения, читалища, научни институти и настоятелства платформата на Български дарителски форум за нефинансови дарения е ценен партньор, чрез който компании даряват ненужни за тях, но ценни за получателите мебели, офис техника и други материали.

През 2023 г. чрез НПО Инфобанка са проведени 10 кампании за подкрепа, които са улеснили работата на десетки организации. Най-често към платформата с предложение за материална подкрепа се обръщаше екипът на УниКредит Булбанк. Банката подпомага каузи чрез НПО Инфобанка за трета поредна година и предоставя качествени и в много добро състояние бюра, работни и посетителски столове, метални каси, контейнери, маси, различни шкафове за документи и др. За първи път миналата година финансовата институция дари обзавеждане от свои офиси извън столицата, което значително облекчи организациите от страната – даде им възможност да се възползват от подкрепата, без да инвестират значителни средства за логистика. Така помощ получиха Сдружение „Ларго“ от Кюстендил, Народно читалище “Умение-2003” от Ямбол, фондация “Св. Николай Чудотворец” от Добрич, Ромска фондация „Искра“ от Шумен и сдружение “Кърджали за теб”.

За цялата година по инициатива на УниКредит Булбанк бяха осъществени четири дарителски кампании, от които се възползваха 16 организации.

Най-голям брой дарени артикули предостави Глоубъл Деливъри Центърът на Hewlett Packard Enterprise (НРЕ) в България, който си партнира с НПО Инфобанка за втора поредна година. Дарени бяха подови настилки, шумоизолиращи пана, бюра, различни видове столове, индивидуални шкафове за лични вещи, системи за озвучаване, шредери, екрани и др.

Дарителската акция се осъществи в края на 2023 г. и достигна до 24 неправителствени организации (НПО), научни институти, училища и читалища в Казанлък, Стара Загора, Велинград, Разлог, Димитровград, Пловдив, София и други градове на страната. Тя се реализира по инициатива и с активното участие на доброволци от екипа на НРЕ.

С различна от обичайните заявка към НПО Инфобанка се обърна фирма „Болд фешън“. Компанията произвежда поръчкови мъжки костюми предимно за американския пазар и многократно през годините е дарявала нова мъжка конфекция на младежи в нужда в България.

Дарението от близо 70 артикула – костюми и обувки, беше разпределено между  фондация „Бъдеще“, фондация „Сийдър“, SOS Детски селища България, Съвета на жените бежанки в България и Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“. Освен конфекция, компанията дари и висококачествен текстил за предприемаческата дейност на Творческа база „Дренко“ – част от социалното предприятие SOS Детски селища България.

Интересът към НПО Инфобанка от страна на дарители и организации расте постоянно. През 2023 г. НПО Инфобанка продължи да бъде ценен пратньор на търсещи и предлагащи подкрепа, като в нея към края на миналата година са регистрирани близо 170 организации. Макар платформата да беше замислена единствено в помощ на гражданските сдружения, тя откликна на засиления интерес от страна на читалища, институти и училища, които срещат сериозни предизвикателства в намирането на ресурси и обновяването на материалната си база.

Нефинансовите дарения са форма на подкрепа, която има пряко отражение върху обезпечаване работата на организациите и приноса им за решаването на различни проблеми, особено във време на криза. Те допринасят за повишаване на ефективността и ефикасността на НПО, както и за устойчивото им развитие. В същото време процесът по предоставяне на материална подкрепа може да бъде предизвикателство за компаниите-дарители, защото е свързан с предварителна комуникация, документиране, логистика. По тази причина преди три години БДФ създаде НПО Инфобанка като още един инструмент, който да улеснява взаимодействието между дарители и каузи. Чрез нея екипът на Форума оказва съдействие в информирането за възможността за подкрепа, разпределянето на даренията, организирането на логистиката и документалното оформяне на даренията.

През 2024 г. БДФ ще продължи да информира компаниите за предимствата, които носи партньорството с платформата и да подпомага дарителския процес според потребностите на дарителите, за да достига подкрепата им навреме там, където е най-необходима.

НПО Инфобанка е разработена в рамките на проект „Знание за устойчивост“ и надградена в рамките на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“, финансово подкрепени от Фонд „Активни граждани България“ (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).