Американска фондация за България обяви конкурс за стипендия „Павлина Доковска“

05.02.2024 | Новини

Американска фондация за България обявява конкурс за присъждане на стипендия за музикант – инструменталист във връзка с учредената през 2020 година стипендия на името на проф. Павлина Доковска на стойност 5000 щатски долара.

За стипендията на името на проф. Павлина Доковска могат да участват българи инструменталисти, независимо къде пребивават в момента. Стипендията може да бъде разпределена на повече от един кандидат. Кандидатите, спечелили веднъж, нямат право да кандидатстват отново в следващите три години.

Може да се кандидатства за участие във фестивали, конкурси, майсторски класове и различни артистични проекти. Не се финансира обучение в чужбина и разходи по обучение в учебни заведения.

Кандидатите трябва да уточнят точните финансови параметри и конкретните цели със съответните документи. Тоест – конкурси, майсторски класове, обучения, курсове, записи, пътувания: точно описание на събитието, дати, място, цена, по възможност линк. В случай че тези участия изискват предварителен кръг за одобрение – доказателство, че е преминат. Комисията няма да разглежда кандидатури, в които липсва тази информация.

Срокът за подаване на документите е 20 февруари 2024 г.

Кандидатите са разпределени в две възрастови групи:

 • Група А: Музиканти от 14 до 19-годишна възраст;
 • Група Б: Музиканти от 20 до 28-годишна възраст;

Кандидатите от група А представят следните документи:

 • Писмо за кандидатстване, свободен текст;
 • Видео запис минимум 15 минути включващ две произведения с различен характер. Записът се изпраща на адрес gro.a1720893103iragl1720893103ubfa@1720893103eciff1720893103o1720893103
 • Видеозаписът следва да бъде качен в платформата youtube.
 • В най-горното поле следва да бъде изписано името на кандидата на латински и кирилица;
 • В сектора description кандидатите изписват отново своето име на латински и кирилица, както и пълната програма, представена във видеото както следва:
 • Име на автора – Име на творбата – времетраене
 • Копие от документ за самоличност със снимка и дата на раждане
 • Творческа биография
 • Актуална творческа фотография
 • Две препоръки
 • Цели и желания, които би реализирал
 • Сканирани дипломи и грамоти, получени през последните две години.
 • Данни за обратна връзка – адрес, имейл, телефон.

Кандидатите от група Б представят следните документи:

 • Писмо за кандидатстване в свободен текст;
 • Видео запис минимум 30 минути, включващ три произведения с различен характер. Записът се изпраща на адрес gro.a1720893103iragl1720893103ubfa@1720893103eciff1720893103o1720893103
 • Видеозаписът следва да бъде качен в платформата youtube.
 • В най-горното поле следва да бъде изписано името на кандидата на латински и кирилица;
 • В сектора description кандидатите изписват отново своето име на латински и кирилица, както и пълната програма представена във видеото както следва:
 • Име на автора – Име на творбата – времетраене
 • Копие от документ за самоличност със снимка и дата на раждане
 • Творческа биография;
 • Актуална творческа фотография ;
 • Две препоръки;
 • Цели и желания, които би реализирал;
 • Сканирани дипломи и грамоти, получени през последните две години.
 • Данни за обратна връзка – адрес, имейл, телефон.

Документите се подават на адрес: gro.a1720893103iragl1720893103ubfa@1720893103eciff1720893103o1720893103.