Медиите и дарителството в България през 2023 г.

06.03.2024 | Анализи, Новини

Медиен анализ „Дарителство и корпоративна социална отговорност в електронните и печатни медии през 2023 г.“ беше разработен от компанията за медиен мониторинг и анализи Perceptica по поръчка на Български дарителски форум (БДФ).

Сред основните наблюдения за 2023 г., които Perceptica извежда е, че се наблюдават няколко пика в броя публикации в медиите през годината. Първият такъв период с висока концентрация на материали е през февруари 2023 г., когато катастрофално земетресение удари Турция и Сирия. 1012 статии отбелязаха подкрепата, която различни институции, организации и граждани оказаха на пострадалите. Следващият пик беше отбелязан през ноември и се дължи основно на дарителската кампания „Българската Коледа“, която се провежда под патронажа на президента. И през 2023 г. декември месец регистрира най-големия брой споменавания на дарителски инициативи – 1120. Както и в предходни години „Българската Коледа“ е сред водещите по отразяване инициативи заедно с други, сред които „Ти и Lidl за нашето утре“, „Топъл Обяд“, „Всички заедно“, „Купи елхички с кауза: Прави добро без пауза!”, „Ангелска елха“, „Полицай на годината“, „ Да опазим децата на пътя” и други.

Кои са медиите, които отразяват най-често дарителски инициативи?

Онлайн новинарските сайтове са водещ източник на медийно отразяване на темата за дарителството през 2023 г. с 92% от релевантното съдържание. Споменаванията във вестници заемат второ място с дял от 5% от общото отразяване, следвани от телевизиите с 1%, списанията и радио станциите – също с 1%.  Темата е почти еднакво застъпена в националните и регионалните медии, като 53% от материалите за благотворителност са отчетени в национални медии, а споменаванията в регионални медии заемат 47% от общото отразяване. Водещите онлайн медии, които най-често отразяват тази тема са focus-news.net и информационният канал bta.bg и darik.bg. Най-активен вестник за периода е в. Марица, следван от в. Екип 7 – Разград и в. 100 Вести. Топ 3 принт издания на национално ниво се включват вестниците Телеграф, 24 часа и Труд. Сред телевизиите, най-активни са bTV, БНТ и Nova TV, както и телевизионните канали на Стара Загора, Русе и Шумен. Водещо списание за периода е сп. BGlobal. В изданието са отразени предимно инициативи за корпоративна социална отговорност на различни компании, както и интервюта със социални предприемачи.

Тон на публикациите

Отношението на медиите е предимно неутрално (70% от общия обем) и в медиите преобладава безпристрастното отразяване на новини, свързани с дарителството. Позитивен тон е отчетен в 29% от цялото съдържание по темата. Едва 1% от статиите, посветени на дарителство през периода януари-декември 2023 г. са негативни.

Отразяване по вид дарители

Най-широко медийно отразяване през 2023 г. получават индивидуалните дарители, които заемат дял от 40% от темата за благотворителността. Най-много инициативи попадат в сферата на социалната подкрепа, следвана от здравеопазване, култура, спорт, околна среда, образование и други. Основни кампании, подкрепени от обикновени хора, които са обект на медийно внимание, са „Българската Коледа“, дарения за пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия, кампании, свързани с изграждането на пилона в Рожен.

Даренията и инициативите на фондации и НПО сектора са следващите най-отразявани в медийното пространство, като заемат дял от 20%. Най-много споменавания на фондации са отчетени в социалната сфера, следвана от здравеопазване, култура, образование, околна среда, спорт и др. БЧК, Фондация „BCause“, „За нашите деца“, „Америка за България“, „Заедно в час“, са най-активно отразяваните през 2023 г.

Даренията на компании също отбелязват силно медийно присъствие, като заемат дял от 20%. През 2023 г. компаниите са най-активни в инициативи в социалната сфера, следвани от околна среда, култура, образование, здравеопазване, спорт и др. Сред най-отразените компании са Лидл, Кауфланд, bTV, Пощенска банка, Виваком, Група ГЕОТЕХМИН.

Споменаване на имената на компаниите дарители в медиите

През 2023 г. 99% от материалите, отразяващи  дарителство на компании, посочват името на компанията дарител. Компаниите получават най-силно медийно отразяване в национални медии (37%), следвани от регионални медии (26%) и медии с бизнес/финансова насоченост (13%).

В 1% от материалите се посочва участието на компании в дадена инициатива, без поименно назоваване на компаниите. Това са най-често публикации, свързани с дарителски кампании или инициативи на регионално ниво, в които фокусът е върху успешния завършек на кампанията, а не толкова върху дарителите и участниците. В тях се изтъква, че в кампанията са се включили граждани и компании от региона без да се предоставят допълнителни подробности. Пример за това са публикациите, посветени на проекта за копие на космическия спътник „Интеркосмос България – 1300“, което е изложено във фоайето на Община Стара Загора. Материалите по темата обобщават, че “дарителска кампания обедини усилия на различни фирми и личности”.

Малък брой публикации (по-малко от 1%) отчитат завоалирано споменаване на компанията дарител. Такъв е случаят например със статии, които изтъкват певицата Деси Слава като участник в “инициатива в подкрепа на борбата срещу домашното насилие”. Публикациите не разкриват подробности за името или организаторите на въпросната инициатива, която е бегло представена: “Организатори на инициативата са популярен онлайн магазин, моден бранд и неправителствена организация, като скоро ще бъде представена дамска колекция тениски, показваща ранните знаци за задаващо се емоционално и физическо насилие”. Източниците, публикували материали по темата, са лайфстайл сайтове като slava.bg, show.blitz.bg, lifebg.net.

При отразяване на инициативите на фондации и граждански организации през 2023 г. се наблюдава почти еднакво отразяване в национални медии (39%) и регионални медии (37%). Следват специализирани сайтове в НПО сектора (3%), както и финансови, спортни, лайфстайл и образователни издания, които отчитат дял от 2% всяко. При медийното отразяване на благотворителни акции на фондации, в 99% от случаите името на фондацията дарител или организатор е цитирано коректно. В 1% от материалите фокусът е върху съвместното участие на различни организации и сдружения в дадена инициатива.

Даренията, направени от физически лица са най-добре представени в национални медии (43%), следвани от регионални медии (39%). На трето място с 5% са спортни сайтове, следвани от НПО сайтове (3%). Частните дарители са предимно обвързани с участието си в дарителски кампании и доброволчески инициативи, като в 56% от материалите се споменават конкретни дарители, в останалите 44% фокусът е върху успешното реализиране на дадена кампания благодарение на съвместното участие на граждани. Водещи медии при отразяването на частни дарители са focus-news.net, 24chasa.bg и darik.bg.

Кои са най-отразяваните сфери на дарителство?

През 2023 „Социалната сфера“ заема първо място по споменавания в медиите. С 52%, второ място заема „Здравеопазване“, със 17%, последван от „Култура“ с 10%, „Околна среда“ – 7%, „Образование“ – 6% и „Други“ – 5%. Последните три места заемат „Спорт“ с 3%, „Грижа за животните“ и „Туризъм“ с по 0.3%.

Множеството дарителски кампании в помощ на пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия заемат най-голям дял от броя споменавания в сектора. Голям брой локални и малки по мащаб дарителски кампании попадат в сектор „Социална сфера“ и са отчетени в регионални медии. „Здравеопазване“ е вторият сектор по брой материали за годината. Националната кампания „Българската Коледа“ доминира сред споменаванията. Други теми, обсъждани през 2023 г. са „Мача на Надеждата”, както и голям брой регионални инициативи.

Сред споменаванията, попадащи в сфера „Култура“, доминират тези на тема кампанията „Пилон Рожен – Дарителска кампания България Заслужава“. По-малки по мащаб инициативи, които попадат в сектора, са кампания „Дарители – Будители“ на БДФ, „Ти и Lidl за нашето утре“, и дарителски кампании за реставрация и изграждане на паметници и музеи-къщи.

Кои са Топ 10 темите/ дарителските кампании по брой отразявания?

 1. Българската Коледа
 2. Дарения за пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия
 3. Дарителска кампания за изграждане на пилона в Рожен
 4. „Ти и Лидл за нашето утре“
 5. „Да изчистим България заедно“
 6. Средства за деца на загинали полицаи и пожарникари
 7. Кампания „Дарители – Будители“ на БДФ
 8. „Подай ръка – спаси живот“
 9. Средства за пострадалите при наводненията в Карловско през предходната 2022 г.
 10. Средства за пострадалите при наводненията в Царево

Темите са отразени предимно в онлайн новинарски сайтове, които публикуват 92% от материалите. Останалите 8% са разпределени между печатни издания (6%), радио (2%) и телевизионни предавания, които регистрират само 0,3% от материалите.

Корпоративна социална отговорност (КСО)

През 2023 г. социално отговорните програми на различни компании регистрират общо 1394 споменавания. Преобладаващата част от всички публикувани материали (79%) са неутрални като тон спрямо инициативите и компаниите, замесени в тях. Положителните публикации представляват 21% от всички материали. За периода е отчетена само една публикация с негативен тон.

Типове медии, отразяващи КСО програми на бизнеса:

 • Онлайн новинарските сайтове отчитат най-голям дял (95%). Най-много публикации регистрира сайтът actualno.com, следван от каналите за отразяване на прессъобщения prinbulgaria.com и mypr.bg, 24chasa.bg и НПО порталът ngobg.info. Националните източници отразяват предимно награди на бизнеса в КСО сферата, но и инициативи на големи корпоративни дарители.
 • Вестниците отчитат дял от 3% от общото отразяване, като най-много публикации регистрират Софийски вестник, в. Марица, Капитал, в. Нов живот и в. Телеграф. Каузите на големи социално отговорни компании като Виваком, Лидл, bTV намират отражение на страниците на национални и регионални издания. Регионалните издания се фокусират върху инициативите на компании, предимно опериращи в дадения регион: вестник Старозагорски новини публикува за инициативата на Загорка -„Загорка зелен фонд“. Вестник Марица публикува за инициативата на Либхер Хаусгерете – Liebherr Business Run Plovdiv.
 • Сред телевизиите най-активни са bTV, Bloomberg tv и ТВ Враца. BTV активно отразява кампаниите “Да изчистим България за един ден”, “Отново на училище” и др. Bloomberg TV Bulgaria излъчи телевизионния мултиплатформен проект Talk 23: Eco Tech/Кръгова икономика с фокус ESG стандартите в бизнеса. ТВ Враца отразява дарението на Холсим, с което е ремонтирано детското отделение на врачанската болница.
 • Списанията, ангажирани с отразяване на КСО програми, са предимно финансови и бизнес издания като Капитал, сп. Икономика, сп. BGlobal. В по-малка степен се срещат и специализирани издания с фокус върху конкретна индустрия, като строителство, автомобили и т.н. Сп. Камиони отразява дарението на Мото-Пфое на специално оборудван Ford Transit 4×4 за планинските спасители в Банско.

Сфери на КСО програмите, които са отразени в медиите:

 • През 2023 г. сектор „Социална сфера“ заема първо място по споменавания в медийните източници с 39%. Второ място заема „Околна среда“ с 24%, следван от „Култура“ с 13%, „Образование“ – 11%, „Здравеопазване“ – 7%, „Спорт“ – 1% и други (5%) .
 • Социалната сфера се очертава като най-обсъжданата КСО тема за 2023 г. Голямо медийно отразяване получава най-голямата социално отговорна програма на Лидл България – „Ти и Lidl за нашето утре“. Благотворителното щафетно бягане Postbank Business Run 2023 се проведе в подкрепа на три каузи, свързани с помощ за деца и младежи. През последната година dm България разшири обхвата на своите CSR инициативи, обединени под мотото „Заедно за по-добър живот“.
 • Множество компании са ангажирани с инициативи за опазване на околната среда, затова традиционно секторът е сред водещите сектори при даренията на бизнеси. Най-застъпената зелена инициатива отново е националната кампания „Да изчистим България заедно“ на bTV. Други големи инициативи в сферата са „Зеленият“ хипермаркет на Kaufland, „Пчеларски университет” и др.
 • В културната сфера най-голямо медийно внимание получават няколко инициативи. Технополис инвестира в ново звукозаписно студио на група Молец. Фотоизложбата „Заедно на Антарктида“ бе организирана по инициатива на Кауфланд. Кауфланд също бе партньор на панорамата „Кино с кауза“ от фестивала Cinelibri. Кампанията за изграждането на пилон Рожен обедини усилията на много български фирми.

Топ 10 инициативи в областта на КСО, които са получили най-голямо медийно отразяване:

 1. Най-широко медийно отразяване в сферата на корпоративната социална отговорност получава инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. През 2023 г. Лидл България анонсира трансформацията на най-голямата си социално отговорна инициатива.
 2. bTV проведе ежегодната си кампания „Да изчистим България заедно“.
 3. Пощенска банка изгради фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди, като част от своята ESG стратегия. Финансовата институция реализира множество зелени проекти, а през 2023 г. е отличена за „Лидер в зелените инициативи“ в конкурса „Най-зелените компании в България“ на b2b Media.
 4. Vivacom спечели наградата за „Най-сполучливо партньорство“ в конкурса „Корпоративен дарител 2023“, организиран от Българския дарителски форум. Отличието е присъдено за партньорството със Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, което подкрепя с последните две издания на дарителската си кампания Операция „Жълти стотинки“.
 5. Vivacom бе отличен в наградите „Отговорна компания – отговорни служители“ на фондация „BCause” за развитието на програмата за редовно дарителство на работното място – фонда „VIVA Help”.
 6. Екипът на Пощенска банка засади над 2000 фиданки в Международния ден на Земята – 22 април – по време на мащабната инициатива „Новата гора на София – 2“.
 7. Kaufland България е поддръжник на инициативата Bulgaria Wants You, която цели да задържи и привлече българи, които живеят извън страната.
 8. Участниците в лятната стажантска програма на Електрохолд се включиха в доброволческа инициатива за направа на къщички за птици като част от активната политика на компанията за опазване на околната среда.
 9. На 25 ноември се проведе IT конференцията PlovDev 2023 с благотворителна кауза в подкрепа на СООПН. Събитието е организирано от Proxiad SEE.
 10. Първото издание на инициативата „ФАНТАСТИКО ДО ТЕБ” финансира 19 проекта в областите „Образование и култура“ и „Околна среда“ с почти 200 000 лева.

 

Вижте тук пълния текст на Анализа на медийното отразяване на дарителските инициативи

Медийният анализ се реализира в рамките на проект „Дарителски компас за устойчиви партньорства“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Част от проекта е дейността „Медиен мониторинг и анализ за отразяването на работата на дарителските практики в медиите“.