Фондация „Еврика“ връчи годишните си награди

31.01.2024 | Новини

На 30 януари 2024 г. в София се проведе тържествената церемония по награждаване на лауреатите на наградите на Фондация „Еврика” за 2023 г. за постижения в науката, за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер.

Наградата ЕВРИКА за 2023 г. за постижения в науката получи д-р Десислава Гергинова – гл. ас. инж. химик в Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН. Наградата се присъжда за отлична защита на дисертационен труд на тема „ЯМР метаболомика на пчелен мед и вино”, за което й е присъдена образователна и научна степен „Доктор“.

Наградата ЕВРИКА за 2023 г. за млад изобретател получи Мартин Ралчев – асистент маг. инж. в Институт по Роботика при БАН.
Наградата му се присъжда като съавтор в три защитени патенти за изобретения – сензор, с приложимост в роботиката и мехатронните системи с изкуствен интелект; квантовата комуникация; 3D роботизираната медицина и минимално инвазивната хирургия, включително лапароскопията, както и роботи за почистване на подови повърхности и UV – дезинфекция. , регистрирано като патент от Патентното ведомство на Република България на 16.01.

Наградата ЕВРИКА за 2023 г. за млад мениджър получи капитан инж. Костадин Недев – основател на образователен стартъп и платформа за технологично обучение „Млад изобретател“.
Специализираното жури присъди наградата „Еврика“ за най-добър млад мениджър на 2023 година на Костадин Недев за успешно реализиране на бизнес проекта „Млад изобретател“ – проект със значим технологичен, социален, образователен и възпитателен ефект. Екипът на Костадин Недев е добър пример за визионерство и кауза, насочени към развитието на човешкия капитал в България.

С диплом за отлично представяне в конкурса за тази награда беше отличена: Симона Стилиянова, съосновател и управляващ партньор на компанията „Основа“ и създател на Zero Waste Sofia – за постигнати резултати и отдаденост на кауза с голямо обществено значение – решаването на проблемите, свързани с прекомерната употреба на пластмаси. Симона Стилиянова е представител на нова вълна млади български предприемачи, които се опитват да отговарят на важни глобални предизвикателства.

Носител на наградата ЕВРИКА за 2023 за млад фермер е Даяна Димитрова – земеделски производител и пчелар от община Димитровград.
Тя е студентка в Аграрен университет – Пловдив, специалност „Растителна защита“. Заедно със своето семейство, в стопанствата си в село Бряст и село Ябълково, община Димитровград отглеждат 140 крави, юници и телета, 85 броя овце и 800 дка земя.

Наградите, оригинална метална статуетка и диплом, бяха връчени от Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България.