Kaufland с голямото отличие за социален ангажимент на наградите на Германската икономика у нас

26.01.2024 | Новини

Kaufland България е големият победител в раздел „Социален ангажимент“ на годишните награди на Германската икономика у нас. Церемонията с награждаване на най-успешните компании у нас се провежда за 20-и юбилеен път и цели да отличи усилията на организациите, дали изключителен принос за развитието на германо-българските икономически отношения.

Приемаме това високо отличие с огромна благодарност и вълнение за признанието на усилията, които положихме през 2023 г. в нашите над 30 социални кампании и проекти по трите ни ключови CSR теми. Влагаме сърцето си в тях и точно това ги прави успешни. Дълбоко вярвам, че успехът в бизнеса ни идва именно заради страстта и емоцията, с която работим – ръка за ръка – основен бизнес и социални проекти. „Действията носят промяната“ и всеки ден се стараем да го доказваме!“ – каза Иван Чернев, главен изпълнителен директор на Kaufland България.

Категориите в конкурса са три, като съществена роля в критериите заемат устойчивите решения в бизнеса, въздействията върху околната среда, природата и хората. Победителят във всяка една от категориите се определя от жури от високопоставени представители на бизнес средите, обществения живот, политиката и дипломацията.

Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) връчи наградата на Kaufland България за успешното разгръщане на трите основни приоритета на ритейлъра в областта на корпоративната социална отговорност – околна среда, образование и култура и грижа за децата.

Социалните проекти на Kaufland България за 2023 г.

Сред най-важните приоритети на Kaufland е ангажиментът към околната среда. Компанията реализира проекти в изпълнение на мерките по две ключови стратегии – Стратегията за климата и ReSet стратегията за намаляване на пластмасата, които са ключови за постигане на високи резултати. В това са включени увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък в  цялостната верига на доставки. В допълнение, през последната година, Kaufland инвестира над 100 млн. лв. в „зелено“ строителство на нови магазини, модернизация и озеленяване на съществуващи обекти. Всички обекти на Kaufland вече функционират със 100% зелена енергия, а компанията интегрира фотоволтаични инсталации за собствени нужди и въведе иновативни сгъваеми палети, както и каси за многократна употреба, подобрявайки екологичната ефективност в своята логистика.

Благодарение на ReSet стратегията за намаляване на пластмасата, в Kaufland са постигнати 36% намаление в употребата на пластмаса и 65% рециклируемост на пластмасовите опаковки от собствени марки. Инициативите на компанията включват предоставяне на алтернативи за еднократна употреба, насърчаване на рециклирането и изграждане на системи за повторна употреба.

През 2023 г. Kaufland стана първата верига хипермаркети, която въведе пилотна система за обратно събиране на опаковки от PET бутилки и кенове, като само за шест месеца събра близо 7 млн. опаковки.

Kaufland България е и стратегически партньор на Българския антарктически институт и първият ритейлър на Антарктида в подкрепа на климатичните изследвания. Работата с учените-полярници е продължение и на множеството образователни инициативи, които компанията реализира с над 200 училища, 17 университета, 3 акселераторски програми и множество партньорски организации.

През 23-та беше даден старт на Kaufland Business Academy в партньорство с УНСС. В нея специалисти от Kaufland разкриват тънкостите на бизнеса и се дава шанс за кариерен старт на 30 студенти на година.

Първата по рода си #FutureVerticals стартъп програма съвместно със Launchlabs Sofia позволи на 1/3 от стартъпите – кандидати да предлагат своите продукти и услугите в магазините на Kaufland.

През изминалата година беше задълбочен и разширен фокусът в работата с местните общности и фокусираните усилия върху темите за децата: увеличаване на устойчивите алтернативи за деца и сертифициране, изграждане на детски площадки за общо 250 000 лв., партньорство с Българската педиатрична асоциация, куклени постановки за деца във Варна, образователна инициатива за намаляване на хранителните отпадъци, първата кулинарна книга за деца.

В ангажимента към околната среда активно участват и служителите на Kaufland, като бяха засадени 20 000 дървета, почистени над тон и половина отпадъци и подкрепено развитието на уязвими деца и техните семейства.