Новини

Пресконференция – Криза и Ренесанс. Социалният обществен театър и психодрамата – средство за предизвикване на обществения интерес към социални каузи

Пресконференция – Криза и Ренесанс. Социалният обществен театър и психодрамата – средство за предизвикване на обществения интерес към социални каузи

На конференцията ще бъдат разгледани значимостта и иновативния подход на Социалния обществен театър и Психодрамата ...