Конкурс Доброволческа инициатива 2014

10.09.2014 | Новини

Фондация Лале и Фондация „Национален алианс за работа с доброволци” /НАРД/ обявяват традиционния конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи в България през 2014 година.
В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, които през настоящата 2014 година са реализирали доброволческа инициатива, без значение на място и време на реализация, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!

Критерии за оценка
Представените инициативи ще бъдат оценени по постигнатите резултати, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.

Награди
Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури и отличени с почетна грамота и материална награда – инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Включете се!
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и отделни лица.
Изтеглете формуляр за участие.

Номинации се приемат до 31 октомври 2014 на moc.g1721557878bavan1721557878@ecif1721557878fo1721557878 или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. „Река Осъм” 1, an. 2, София 1124.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен в началото на ноември 2014 на интернет страниците на Фондация НАРД и Фондация Лале.

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония през декември 2014 година.