Фондация „Лале“ връчи 11-тите награди „Проект на годината 2015″

30.03.2016 | Новини

lale_2015Наградите се връчват на най-добрите проекти на неправителствени организации в социалната сфера. Избрани са от жури в състав: Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК; Никола Добрев, председател на съвета на директорите на КЦМ 2000 Груп; Н. Пр. Аник ван Калстър, посланик на Кралство Белгия в България; Севда Шишманова, програмен директор на Българската национална телевизия, Манол Пейков, издател, Издателска къща Жанет 45 и Мирослав Боршош, изпълнителен директор на Националния дворец на културата

Победителите в конкурса са:
Проект „Ракът на гърдата се лекува!“ на Център за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ) за превенция на заболяването чрез безплатен скрининг в малки общини и населени места, където населението има обективни затруднения в достъпа си до превенция и медицинска помощ.

Детска къща на Фондация „За нашите деца”, построена през 2015 г. с цел да предостави сигурна и подкрепяща семейна среда за деца от 0 до 7 години, лишени от родителска грижа.

„Да не отхвърлим за втори път едно дете“ на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО) за промяна на често срещаното отрицателно отношение към осиновяването, за приемането му като нормален и естествен акт.

В конкурса участваха граждански организации, които през 2015 г. са изпълнявали проект за подобряване на условията, възможностите и качеството на живот на хората или на общността в дадено населено място, без разлика на размера и източника на финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите или хората, към които те са насочени. Бяха получени 42 номинации от цялата страна.